BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korbolowski Mariusz
Tytuł
Kilka uwag na temat porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji rządowej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 34-39
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Współpraca regionalna, Organy samorządu terytorialnego
Local government, Regional cooperation, Local government bodies
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienie porozumień zawieranych przez organy administracji publicznej. Celem zawierania takich porozumień jest współpraca w wykonywaniu zadań publicznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz: Zarys prawa samorządu terytorialnego - § 8, Katowice 1994.
 2. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 402.
 3. A. Agopszowicz, (w:) Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1994, s. 41.
 4. P. Brzezicka: Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3.
 5. Z. Cieślak: Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985.
 6. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 108 i nast.
 7. DzU z 2000 r. nr 62, poz. 718 z późn. zm.
 8. DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1271 z późn. zm.
 9. K. Engish: Einführung in das juristische Denken, Stuttgart 1959, s. 147.
 10. L. Garlicki: Charakter prawny porozumienia administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1970, nr 2.
 11. D. M. Gienkin (red.): Radzieckie prawo cywilne, Warszawa 1955, T. I, s. 81.
 12. E. Jarra: Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922, s. 217.
 13. L. Kieres: Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 10, s. 8 i nast.
 14. M.J. Klimaszewski: Porozumienie administracyjne?, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, nr 3.
 15. U. Klug: Jurislische Logik, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1958, s. 102.
 16. T. Kotarbiński: Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961, s. 164 i nast..
 17. Z. Leoński: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z 27 września 1994 r., S.A./Ł 1906/94, OSP 1996, nr 3, poz. 52.
 18. R. Mikosz: Związki komunalne, porozumienia komunalne, stowarzyszenia gmin.
 19. H. Nawiasky: Allgemeine Rechts-lehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Einsiedeln-Zürich-Köln 1948, s. 146J. Nowacki: Analogia legis, Warszawa 1966, s. 122-130.
 20. Z. Radwański: Teoria umów, Warszawa 1997, s. 94 i nast.
 21. M. Safjan: Zasada swodoby umów, "Państwo i Prawo" 1993, nr 4.
 22. S. Szer: Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1962, s. 63.
 23. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU nr 16, póz. 93 z póżn. zm.).E. Waśkowski; Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936, s. 165.
 24. Wyrok z 5 czerwca 2001 r. (I Aca 1484/00), "Prawo Gospodarcze" 2002, nr 7-8, s. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu