BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Elżbieta
Tytuł
Potencjał życiowy mieszkańców Polski
Living potential of Polish inhabitants
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 3, s. 23-43, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Demografia, Statystyka demograficzna, Procesy demograficzne
Demographic analysis, Demography, Demographic statistics, Demographic process
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Praca przedstawia zmiany w poziomie potencjałów życiowych mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1990-2004 z wykorzystaniem miar demografii potencjalnej. Analizie poddano potencjały indywidualne, grupowe i całkowite oraz pokazano, jaki wpływ na poziom potencjału życiowego ma umieralność i starzenie się ludności. Demografia potencjalna jako metoda analizy coraz częściej znajduje zastosowanie w badaniach demograficznych, gdyż - w dobie komputeryzacji - trudności techniczne związane z dużą pracochłonnością obliczeń nie stanowią już zasadniczej przeszkody. Ujmuje ona poszczególne zjawiska bardziej wszechstronnie niż demografia tradycyjna, stąd analiza przeprowadzona zgodnie z zasadami demografii potencjalnej stanowi uzupełnienie opisu i oceny zmian demograficznych w ujęciu tradycyjnym. (abstrakt oryginalny)

This study presents changes in the level of men and women living potential in years 1990-2004 in Poland using potential demographic measures. The individual, group and whole potential was analyzed. The influence on living potential level of mortality and ageing population was also shown. The potential demography as analysis method is more frequently used in demograph-ical surveys, because of the computerization the complicated calculations are not a fundamental difficulty nowadays. It is more versatile than traditional demography, that is why the analysis conducted according to the potential demography principles is a supplement to the description and evaluation of demographical changes in traditional model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hölzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa
  2. Gazińska M. (2003), Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
  3. Kuropka I. (2002), Potencjał życiowy mieszkańców Dolnego Śląska. Diagnoza i perspektywy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  4. Prognoza demograficzna na lata 2003—2030 (2004), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
  5. Tablice trwania życia w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
  6. Vielrose E. (1958), Zarys demografii potencjalnej, PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu