BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciakowski Lech
Tytuł
Poznań - Posen: stolica Polaków pod zaborem pruskim. Hauptstadt der Ostmark
Poznań - Posen capital city for Poles under the Prussian partition. Hauptstadt der Ostmark.
Źródło
Przegląd Zachodni, 2004, nr 2, s. 72-89
Słowa kluczowe
Historia miasta, Miasto, Urbanizacja, Historia polityczna
History of city, City, Urbanisation, Political history
Kraj/Region
Poznań, Wielkopolska
Poznan, Wielkopolska
Abstrakt
Artykuł przedstawia osiągnięcia duchowe i materialne Poznania w XIX i na początku XX wieku. Zmiany wprowadzone w mieście w tym czasie były wynikiem wysiłków jego mieszkańców i dobroczyńców, jak również planowanych działań pruskiej administracji i jej decydentów. Te przedsięwzięcia często były motywowane intencją nadania miastu niemieckiego wyglądu, wynikająca z założeń polityki germanizacyjnej jak i z potrzeby modernizacji miasta. Wiek trwające niesnaski pomiędzy polską arystokracją, inteligencją i burżuazją z jednej strony, a reprezentantami pruskiej racji stanu i tzw. Kulturtrager z drugiej, pozostawiły trwały ślad na wizerunku miasta - jego różnych instytucjach i do pewnego stopnia mentalności mieszkańców Poznania.

The article presents the spiritual and material achievements of Poznań in the 19th and at the beginning of the 20th century. The changes introduced in the city at that time were the result of efforts of its inhabitants and benefactors, as well as planned activities of the Prussian (German) administration and its authorities. More often than not, these initiatives were actuated by intention to give the city a German appearance, by the Germanization drive, and by the need of implementing modernization measure. A century-long strife between the Polish aristocracy, intelligensia, and bourgeoisie on the one hand, and the presentations of the Prussian raison detat and the so-called Kulturtrager on the other, made a lasting impact on the city's landscape in the form of various institutions, but to an extent also left a trace in the mentality of the inhabitants of Poznań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2437
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu