BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kortus Bronisław
Tytuł
Rola geografii w polskiej myśli zachodniej XX wieku
Geography in Western Studies in Poland throughtout the 20th Century
Źródło
Przegląd Zachodni, 2004, nr 2, s. 105-129
Słowa kluczowe
Nauka, Międzynarodowe stosunki polityczne, Historia polityczna
Science, International political relations, Political history
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Po I wojnie światowej Niemcy nie pogodziły się z werdyktem Traktatu Wersalskiego i usiłowały poddać go rewizji, szczególnie klauzulę dotyczącą zachodniej granicy z Polską. Ta polityka była wspierana przez niemiecką naukę, a zwłaszcza geografię. Polska społeczność akademicka pospieszyła z obroną, włączając geografię. Świeżo powołany uniwersytet poznański stał się głównym centrum polskiej myśli zachodniej i "szkoły geograficznej" założonej przez profesora Stanisława Pawłowskiego. Studia w tym zakresie zostały podjęte również przez przez w Instytucie Bałtyckim w Toruniu (założonym w 1926) i później przez Instytut Śląski w Katowicach (1934). Głównym celem badawczym obydwu instytucji była obrona polskiego polityczno-terytorialnego statusu Pomorza, polskiego wybrzeża bałtyckiego i Górnego Śląska przeciwko rewizjonistycznej polityce Niemiec. Polska myśl zachodnia była kontynuowana podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Jej nowym celem było stworzenie bazy naukowej do uzasadnienia przyłączenia przez Polskę zachodnich ziem sięgających po Odrę i Nysę po zwycięstwie nad Niemcami. Część polskich geografów była aktywna w ruchu podziemnym, szczególnie w Krakowie i Warszawie, przygotowując publikacje i analizy geograficzne dla spodziewanych korekt powojennych polskich zachodnich granic, jak również przesiedleń w obrębie nowych zachodnich i północnych ziem Polski po ustąpieniu Niemców.

After the First World War Germany disagreed with the verdict of the Treaty of Versailles and attempted to have it reviewed, especially their eastern border with Poland. This policy was then supported by the German science, including geography. Polish academic societies had to read in defense, which also refereed to geography. The newly created Poznań University became the main center of Polish Western research, including the "school of geography" founded by Professor Stanisław Pawłowski. This research was also undertaken by the Baltic Institute in Toruń (founded in 1926) and then by the Silesian Institute in Katowice (1934). The main research aim of both institutions was to defend Polish geopolitical state regards Pomerania, Polish Baltic coast and Upper Silesia against revisionist politics of Germany. Polish Western thought was continued during the Second World War and the nazi occupation. Its new aim was to present historical records in order to proof the legality and legitimacy of the taking by Poland possession of western regions as far as Odra and Lusatian Nysa rivers, after Germany was defeated.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2437
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu