BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo
Concept of Monte Carlo Simulation in Real Options Valuation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 694-703, rys., bibliografia 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Wycena opcji, Metoda Monte Carlo
Financial instruments, Options pricing, Monte Carlo method
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję dwukrotnej symulacji wartości projektu techniką Monte Carlo w celu poznania różnicy pomiędzy wartością brutto projektu inwestycyjnego z opcją i bez opcji rzeczywistej (określenia wartości opcji rzeczywistej). Przedstawione w artykule trudności i postulaty wobec zaprezentowanej koncepcji metody nie pomniejszają korzyści, jakie może przynieść jej stosowanie w praktyce. Podstawowe korzyści to umożliwienie w jednym spójnym badaniu określenia wpływu wielu czynników ryzyka na wartość opcji oraz rozwiązanie problemu złożenia wielu opcji. Koncepcja ta wymaga jednak dalszych badań i analiz pozwalających rozstrzygać zidentyfikowane problemy metodologiczne. Osobnym zagadnieniem, podobnym do problemów napotykanych w tradycyjnej analizie Monte Carlo i wycenie metodą DCF, pozostaje kwestia ustalenia wartości i ł rozkładów parametrów wejściowych do proponowanej analizy symulacyjnej. W tym aspekcie należy posłużyć się tradycyjnymi rozwiązaniami.(fragment tekstu)

The paper presents the concept of real option valuation based on Monte Carlo simulation of two scenarios: one without option and one with option execution. The difference in expected values of these scenarios amounts to the value of real option. Advantages and drawbacks of real options valuation concept based on Monte Carlo simulation are analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boyle P., Options: A Monte Carlo Approach, "Journal of Financial Economics" 1977, nr 4.
  2. Black F., Scholes M.S., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" 1973, nr 81.
  3. Charnes J.M., Using Simulation for Option Pricing. Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, red. J.A. Joines, R.R. Barton, K. Kang, and P.A. Fishwick, Orlando, USA 2000 (http://www.cc.ku.edu/~charnes/, http://www.wintersim.org/, 11.04.2005).
  4. Copeland T., Antikarov V., Real Options: A Practitioner 's Guide, Texere, 2001.
  5. Cox J., Ross S., Rubinstein M., Option Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics" 1979, nr 3, vol. 7.
  6. Tigeorgis L., Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press 1996.
  7. Wiśniewski T., Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1037, Wrocław 2004.
  8. Wiśniewski T., Inwestycje kapitałowe w niepewnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu