BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław
Tytuł
Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 1, s. 38-43, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Kultura organizacji, Zachowania społeczne, Indywidualizm
Quality management, Corporate culture, Social behaviour, Individualism
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano jaki (pozytywny lub negatywny) wpływ na zarządzanie jakością mają czynniki charakteryzujące podejście indywidualistyczne i kolektywistyczne. W ten sposób podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy z punktu widzenia wdrażania zarządzania jakością lepsze jest indywidualistyczne czy kolektywistyczne podejście.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CAMERON K.S., QUINN R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. DAHLGAARD J.J., KRISTENSEN K.,KANJI G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 3. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENAARS A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENAARS A., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Cultures and Organizations: Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, McGraw-Hill, New York 2004.
 6. HOFSTEDE G., A Summary of My Ideas About National Culture Differences, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/ho-fstede/page3. htm.
 7. HOFSTEDE G., A Summary of My Ideas About Organizational Cultures, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/ page4.htm.
 8. HOFSTEDE G., Cultural Differences in Teaching and Learning, "International Journal of Intercultural Relations" 1986, nr 10.
 9. HOFSTEDE G., Culture Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Bevery Hills 1980.
 10. HOFSTEDE G., Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, [w:] Expiscation in Cross-Cultural Psychology, red. J.B. DEREGOWSKI, S. DZIURAWIEC, R.C. ANNIS, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 11. HOFSTEDE G., Geert Hofstede Cultural Dimensions, http://www.geert-hofstede.com/hofstede_panama.shtml.
 12. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 13. HOFSTEDE G., Organisational Culture, http://www. onepine.info/phof.htm.
 14. HOFSTEDE G., Organizing for Cultural Diversity, "European Management Journal" 1989, nr 7.
 15. IMD Report on International Competitiveness.
 16. KORPANTY J., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 2001.
 17. KRZEMIEŃ E., WOLNIAK R., Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską, red. J. ŻUCHOWSKI, Radom 2004, s. 278-283.
 18. Kultura, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura.
 19. MILEWSKI R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.
 20. Organizational Culture, http://www.onepine.info/ mcult.htm.
 21. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http:// www.parp.gov.pl/.
 22. The Culture Concept, http://www.umanitoba.ca/facul-ties/arts/anthropology/courses/122/modulel/culture.html.
 23. WOLNIAK R., Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością, "Problemy Jakości" 2006, nr l, s. 25-31.
 24. WOLNIAK R., Humanistyczne aspekty zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. ŻUCHOWSKI, Radom 2004, s. 284-289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu