BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lozano Platonoff Alberto, Sysko-Romańczuk Sylwia
Tytuł
Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 9, s. 13-16
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dodana
Enterprise management, Enterprise value, Value added
Abstrakt
Dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat wartości dodanej. Podjęto próbę operacjonalizacji pojęcia wartość dodana. Podkreślono, że ma ona sens tylko w odniesieniu do konkretnych interesariuszy firmy. Zaprezentowano przykłady cząstkowych wartości dodanych wraz z propozycją sposobu ich mierzenia. Zaprezentowana przez autorów koncepcja jest wynikiem badań prowadzonych przez autorów w latach 2001-2002 w ramach projektu badawczego dotyczącego przeglądu strategicznego 68 średniej wielkości przedsiębiorstw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. ASADA, J.C. BAILES, K. SUZUKI, Zastosowanie koncepcji ABM w zarządzaniu typu Hoshin, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", 2001, nr 6.
 2. P. BANASZYK, Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 3. W. A. BAND, Creating Value for Customers, John Wiley&Sons, New York 1991.
 4. M. BRATNICKI, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 101.
 5. L. De CHERNATONY, F. HARRIS, F. DALL'OLMO RILEY, Added Value: its Nature, Roles and Sustainability, "European Journal of Marketing", vol. 34, nr 1/2, 2000, s. 39-56.
 6. W. CWYNAR, A. CWYNAR, Ocena wyników przedsiębiorstwa w świetle modelu ekonomicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999, nr 3.
 7. B. DOBRODZIEJ, A. LOZANO, S. SYSKO-ROMAŃCZUK, Źródła nieefektywnego wykorzystania finansów firmy, artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych Zachodniopomorskiego Forum Finansowo-Kapitałowego "Twój Kapitał 2001", Szczecin 2001, s. 270.
 8. L. EDVINSSON, A. S. MALONE, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 45.B. Y. GALE, Managing Customer Value. Creating Quality and Service that Customers Can See, The Free Press, New York 1994.
 9. R.S. KAPLAN, D.P. NORTON, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 10. W. KOT, Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2003, nr l i 2.
 11. K. LESZCZYŃSKI, Krytyczna analiza miernika EVA oceny wykorzystania kapitału spółek, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 2.
 12. M. MARCINOWSKA, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 18.
 13. E. NAUMANN, Creating Customer Value. The Path to Sustainable Competitive Advantage, Thomson Executive Press, Cincinnati 1995.
 14. R. PIECHOTA, Implementacja systemu Activity Based Costing w małych firmach, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 9.
 15. L. E. PRESTON, Redefining the Corporation: Stakeholders Theory in International Perspective, AIDEA Conference Business, Government and Society, Bocconi University, Milano, June 6-8 1996.
 16. N. ROZTOCKI, K. LaSCOLA NEEDY, An Intergrated Activity Based Costing and Economic Value Added System as an Engineering Management Tool for Manufacturers, University of Pittsburgh, Pittsburgh 1998.
 17. G. ŚWIEŻY, Wykorzystanie ekonomicznej wartości dodanej w zarządzaniu finansami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 8.
 18. T. WNUK, Identyfikacja działańi ustalania ich kosztów na potrzeby ABC, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999, nr 3.
 19. T. WNUK, Uwarunkowania i problemy doboru nośników kosztów działań na potrzeby ABC, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu