BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krauze Kazimierz
Tytuł
Some generalization of the Test Procedures for Cointegration in Models with Structural Breaks in the Conditional Process
Pewne uogólnienie procedur testowania kointegracji w modelu z załamaniami strukturalnymi w procesie warunkowym
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2003, vol. 50, z. 4, s. 25-34, bibliogr. 25 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Testowanie hipotez, Ekonometria
Time-series analysis, Hypothesis testing, Econometrics
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Praca uogólnia niektóre testy kointegracji zaproponowane przez autora, a mianowicie, testy dotyczące przypadku wystąpienia załamania o znanym oraz nieznanym momencie zajścia w średniej (w wyrazie wolnym) i/lub w trendzie procesu warunkowego, związanego z procesem brzegowym, zawierającym do pięciu równań. Testy te są oparte na podejściu Engle-Grangera (CDF) - wykorzystującym metodologię Dickeya-Fullera - oraz na koncepcji modelu korekty błędem (ECM). Bazując na metodologii modelowania "od ogółu do szczegółu", w pracy proponuje się specyfikacje równania powierzchni odpowiedzi, która tym razem uwzględnia, oprócz typowych regresorów, także liczebność równań brzegowych modelu. Rozwiązanie to pozwala na łatwe wyznaczenie asymptotycznych, jak też dla ustalonej liczebności próby, wartości krytycznych prezentowanych testów w przypadku również większej niż 5, skończonej liczby równań brzegowych.

Testing for cointegration in the presence of structural breaks has became important issue in analysis of the economic time seires. In the paper the author develops test for cointegration, assuming existence of one cointegrating vector. These tests are based on the Engle-Granger's procedure (CDF) and on the error correction model (ECM),in the case of known or unknown timing level and/or shifts in the conditional equation. In his previous papers the author presented tables of estimated parameters of response surface equations, which allow to determine the critical values of the ECM and CDF tests for cointegration in models with structural breaks in conditional equation with corresponding up to five marginal equations. In this paper he specyfy the response surface equations, which include additionally the number of marginal equations. Thus, he can use its testing procedures for cointegration in empirical studies of multivariate time series with structural breaks in conditional equation implying more than five marginal equations.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A., Lumsdaine R.L., Stock J.H., Recursive and Sequential Tests of the Unit-Root and Trend-Break Hypotheses: Theory and International Evidence, Journal of Business and Economic Statistics 10 (1992), pp. 271-287.
 2. Campos J., Ericsson N.R., Hendry D.E, Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks, Journal of Econometrics 70 (1996), pp. 187-220.
 3. Christiano L.J., Searching for a Break in GDP, Journal of Business and Economic Statistics 10 (1992), pp. 237-250.
 4. Dickey D.A., Fuller W.A., Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association 75 (1979), pp. 427-431.
 5. Dickey D.A, Fuller W.A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Eco-nometrica 49 (1981), pp. 1057-1072.
 6. Engle R.F., Hendry D.F., Richard J.-F, Exogeneity, Econometrica 51 (1983), pp. 277-304.
 7. Engle R.F., Granger C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55 (1987), pp. 251-276.
 8. Gregory A.W., Hansen B.E., Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics 70 (1996), pp. 99-126.
 9. Gregory A.W., Hansen B.E., Tests for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70 (1996), pp. 99-126.
 10. Gregory A.W., Nason J.M., Watt D.G., Tests for Structural Breaks in Cointegrated Relationships, Journal of Econometrics 71 (1996), pp. 321-341.
 11. Hansen B.E., Tests for Parameter Instability in Regression with 1(1) Processes, Journal of Business and Economic Statistics 10 (1992), pp. 321-325.
 12. Krauze K., Tests for Cointegration in the Presence of Structural Breaks, in: Macromodels '96, vol. 2, W. Wel-fe and R Wdowiński (eds.), PAN, UŁ, AMFET, Łódź 1997, pp. 97-116.
 13. Krauze K., Testing for Cointegration in Models with Structural Breaks, paper presented at the ESEM '97, Universite des Sciences Sociales, Tuluza 1997.
 14. Krauze K., Testowanie kointegracji w liniowym dynamicznym procesie dwuwymiarowym z załamaniami strukturalnymi, in: Dynamiczne modele ekonometryczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa: "Dom Organizatora", Toruń 1997, pp. 129-144.
 15. Krauze K., Cointegration Tests in Models with Structural Breaks, paper presented at the National Bureau of Economic Research and National Science Foundation "Time Series Seminar", Duke University, Durham 1997.
 16. Krauze K., Cointegration Tests in Dynamic Models with Structural Breaks, paper presented at the XXIV--th International Conference "Problems of Building and Estimation of Econometric Models: Macromodels '97", Łódź 1997.
 17. Krauze K., Testing for Cointegration in the Linear Dynamic Bivariate Process with Structural Breaks, in: Dynamic Econometric Models, vol. 3, Z. Zieliński (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, pp. 65-82.
 18. Krauze K., Testowanie kointegracji w liniowym dynamicznym układzie regresji z załamaniami strukturalnymi w procesie warunkowym, in: Dynamiczne modele ekonometryczne, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999, pp. 83-101.
 19. Krauze K., Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji w warunkach występowania załamań strukturalnych, Uniwersytet Gdański, Sopot 2002.
 20. Krauze K., Further Extension of the Test Procedures for Cointegration in the Presence of Structural Breaks in the Marginal Process, paper presented at the XXIX-th International Conference "Problems of Building and Estimation of Econometric Models: Macromodels '2002", Cedzyna 2002.
 21. MacKinnon J.G., Critical Values for Cointegration Tests, chap. 13, in: Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, R.F. Engle, C.W.J. Granger (eds.), Oxford University Press, Oxford 1991, pp. 267-276.
 22. Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57 (1989), pp. 1361-1401.
 23. Quintos C.E., Phillips P.C.B., Parameter Constancy in Cointegrating Regressions, Empirical Economics, 18 (1993), pp. 675-706.
 24. Rappoport P., Reichlin L., Segmented Trends and Non-Stationary Time Series, Economic Journal, 99 (1989), pp. 168-177.
 25. Zivot E., Andrews W.K., Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (1992), pp. 251-270.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu