BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
Tytuł
Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 7-16
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Polityka finansowa, Dochody budżetowe, Przychody
Local government, Local finance, Financial policy, Budget revenue, Revenue
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe regulacje prawne dotyczące dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu nie zwiększyła znacząco zasobu środków finansowych, choć powinna wpłynąć na polepszenie ich struktury, wzmacniając rolę dochodów własnych oraz wzmacniając mechanizm wyrównawczy subwencji ogólnej. Jednocześnie zostały stworzone nowe możliwości pozyskiwania przychodów budżetowych przez samorządy, łącząc je z pozyskiwaniem środków z funduszy UE na rozwój regionalny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (DzU nr 124, poz. 607).
 2. DzU z 2003 nr 203, poz. 1966.
 3. Z. Gilowska: Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 4. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
 5. E. Kornberger-Sokołowska: Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002, s. 30 i nast.
 6. W. Mielec: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gminy, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 10.
 7. W. Misiąg, W. Tomalak: Dochody podatkowe i mechanizmy subwencyjne w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2004, nr 5.
 8. Z. Ofiarski: Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002, s. 26 i nast.
 9. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (DzU nr 129, poz. 600 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (DzU nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 11. Ustawa z 16 kiwetnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchomieniu środków pochodnych z Sekcji Gwarancyjnej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (DzU nr 93, poz. 890).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu