BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Joanna
Tytuł
Bezpośrednie finansowanie działalności kulturalnej ze środków publicznych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 17-29
Słowa kluczowe
Kultura, Finansowanie kultury, Instytucje kultury, Polityka kulturalna, Finanse publiczne
Culture, Financing of culture, Cultural institutions, Cultural policy, Public finance
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie argumentów przemawiających za finansowaniem wspierania działalności kulturalnej ze środków publicznych oraz przedstawienie systemu bezpośredniego finansowania działalności kulturalnej ze środków publicznych w Polsce. Autorka oceniła także zmiany jakie zaszły w tym zakresie w ostatnim dziesięcioleciu, z punktu widzenia możliwości pozyskiwania środków publicznych przez podmioty działające w sferze kultury.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Cieślak: NIepokój muzealników, "Rzeczpospolita" 1999, nr 60, s. 24.
 2. DzU z 1998 r. nr 106, poz. 668, art. 82, pkt. 3 i 4.
 3. DzU z 1999 r. nr 40, poz. 463, art. 1 ust 1.
 4. B.S. Frey: Arts and Economics. Analysis Cultural Policy, Spronger - Verlag, Berlin - Heidelberg - Nowy Jork 2000, s. 100-104.
 5. R. Golat: Dotacje na zadania w dziedzinie kultury objęte mecenatem państwa. Wykaz zadań i tryb dofinansowania, "Gazeta Samorządu i Administacji" 2001, nr 2, s. 33.
 6. R. Golat: Nagrody za twórczość, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 4, s. 12.
 7. R. Golat: Stypendia na działalność kulturalną, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 5, s. 35.
 8. S. Golinowska: Ekonomika kultury. Stan badań, "Ekonomista" 1990, nr 1, s. 83.
 9. S. Golinowska: Konsumpcja dóbr i usług kulturalnych, a dochody ludności, (w:) Problemy organizacji i ekonomiki kultury, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1974, s. 123 i dalsze.
 10. S. Golinowska: Państwo a rynek w kulturze. Przesłanki natury teoretycznej, (w:) Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992, s. 111-121.
 11. J. Heilbrun, C.M. Gray: The Economics of Art and Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 219 i dalsze.
 12. J.M. Jackowski: Zapaść czy brak wyobraźni, "Rzeczpospolita" 1999, nr 189, s. A7.
 13. D. Kaźmierczak: Zasady działania państwowych i samorządowych zakładów budżetowych, "Rachunkowość Budżetowa" 1999, nr 5, s. 7.
 14. C. Kosikowski, Z. Szpringer: Finanse publiczne - komentarz do ustawy z 26 listopada 1998 roku, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000, s. 266.
 15. H. Kuzińska: Jak dzielić subwencje dla instytucji kulturalnych, (w:) Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, red. S. Golinowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992, s. 74-75.
 16. S. Lis: Finansowanie kultury w Polsce. Programy i organizacje krajowe, część I, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 2001, s. 28 i 29.
 17. K. Mazurek-Łopacińska: Państwo i rynek w kształtowaniu rozwoju kultury, (w:) Kultura polska a Unia Europejska - problemy, wyzwania, nadzieje, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1998, .s 8-11.
 18. R.A. Musgrave, P.B. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, Nowy Jork 1980, s. 85 i 86.
 19. Z. Ofiarski: Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002, s. 42.
 20. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzeni8e Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r., art 27, www.stosunki.pl/dokumenty/powszechna_deklaracja_praw_czlowieka.html.
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych, DzU nr 42, poz. 183, art. 2 ust. 5
 22. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, DzU nr 50, poz. 593, § 2 ust 4.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa NArodowego z 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artstyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów, DzU nr 52, poz. 626.
 23. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artstycznej, upowszechniania i ochrony kultury, DzU nr 155, poz. 764, § 5 ust. 2, pkt 3., poz. 765.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa.
 25. Uchwała nr 155/97 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 5 listopada 1997 r., "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 1998, nr 2, poz. 57, s. 141-143.
 26. Uchwała nr 1744/98 Kolegium Regionalnego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 19 czerwca 1998 r., "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 1998, nr 4, s. 154 i 155.
 27. Uchwała nr KI 00571/360/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 10 sierpnia 1999 r., "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 1999, nr 4, poz. 131, s. 140 i 141.
 28. Uchwałą nr KI 00571/427/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 6 października 1999 r., "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 2000, nr 1, poz. 27, s. 160-161.
 29. Ustawa z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe, art. 20.
 30. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 5, art. 28.
 31. Ustawa z 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU nr 90, poz. 407, art. 1 ust 3, art. 1 ust. 7.
 32. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit d) oraz art. 71.
 33. Ustawa z 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, DzU nr 49, poz. 485, art. 1 ust. 1 a i b, , ust. 5, ust. 6.
 34. A. Wieczorek: Wybrane problemy ekonomii kultury u schyłku XX wieku, "Kultura Współczesna" 1996, nr 3-4, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu