BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Andrzej K.
Tytuł
Referendum w sprawie odwołania rady. Praktyka kadencji 1990-2002
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 75-89
Słowa kluczowe
Demokracja, Referendum, Kolegium odwoławcze, Samorząd terytorialny
Democracy, Referendum, College of appeal, Local government
Abstrakt
Zmiany w Konstytucji PRL wprowadzone 29 grudnia 1989 roku, określające podstawy prawne demokratycznego państwa, oraz 8 marca 1990 roku - w sprawie przywrócenia samorządu terytorialnego - nie uwzględniały możliwości przeprowadzenia referendum na szczeblu gminnym. Znajdujemy je dopiero w Małej Konstytucji z 17 października 1992 roku. Mimo iż nie było do tego konstytucyjnych podstaw, w trakcie prac nad ustawą samorządową w przygotowanym projekcie uwzględniono instytucje demokracji bezpośredniej: konsultacje i referendum. W artykule przedstawiono wykorzystanie referendum w sprawie odwołania rady.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ajnenkiel: Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 491-492.
 2. P. Arcimiak: Skuteczna manipulacja, "Gazeta Wrocławska" z 16 października 2000 r.
 3. K. Berghauzen: Koalicja SLD-UW w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry w latach 1998-2001, praca magisterska. Zielona Góra 2001.
 4. Bój o referendum, czyli jak odwołać Radę Miejską, "Rzeczpospolita" z 15 lipca 1997 r.
 5. D. Dąbkowski, W. Zając: Referendum lokalne, Zielona Góra 2002, s. 86.
 6. E. Domańska: Referendum w Ustce. Kosztowna lekcja, "Wspólnota" 1993, nr 29.
 7. T. Fuks: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a polskie ustawodawstwo samorządowe, "Państwo i Prawo" 2001, nr 5.
 8. "Gazeta Wyborcza w Białymstoku" 2000, nr 2, s. 4.
 9. "Gazeta Wyborcza w Katowicach" z 9 czerwca 1997 r., s. 2.
 10. "Gazeta Wyborcza w Katowicach" 1999, nr 236, s. 3.
 11. "Gazeta Wyborcza w Kielcach" 2001, nr 96, s. 3.
 12. "Gazeta Wyborcza w Lublinie" 1999, nr 195, s. 1.
 13. "Gazeta Wyborcza w Lublinie" 2000, nr 14, s. 4.
 14. "Gazeta Wyborcza w Olsztynie" 1999, nr 218, s. 4.
 15. "Gazeta Wyborcza w Olsztynie" 2001, nr 96, s. 4.
 16. "Gazeta Wyborcza w Toruniu" 1999, nr 91, s. 3.
 17. "Gazeta Wyborcza we Wrocławiu" 2000, nr 36, s. 6.
 18. A. Jakowska: Polska referendalna, "Wspólnota" 1995, nr 39.
 19. J. Kapsa: Co się stało w Komarowie?, "Wspólnota" 1999, nr 38.
 20. K. Kiljan: Referendum lokalne w świetle przepisów ustawy z 15 września 2000 r., "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11, s. 21.
 21. K. Kowal: Instytucja referendum - teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem województwa wałbrzyskiego, Zielona Góra, 2002, s. 34, 37 i 53.
 22. M. Krygier: Stara bieda, "Wspólnota" 1995, nr 27.
 23. I. Lewandowska: jak obalić zarząd miejski, "Rzeczpospolita" 1990, nr 277.
 24. W. Łączkowski (przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej): Wytyczne w sprawie referendum, "Wspólnota" z 12 listopada 1994 r.
 25. Z. Marecki: Kara za siedem uchybień, "Wspólnota" 2001, nr 1.
 26. P. Michalski: Głosowanie nogami, "Gazeta Poznańska" z 30 kwietnia - 1 maja 2001.
 27. Obywatelski sprawdzian, "Gazeta Lubelska" z 28 marca 2001 r.
 28. E. Olejniczak-Szałowska: Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002, s. 140.
 29. J. Pantak: Referendum, czyli straszak, "Wspólnota" 2001, nr 3.
 30. A.K. Piasecki: Ewolucja referendalnego prawa w III RP, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 1-2.
 31. "Polityka" 2000, nr 28, s. 27.
 32. "Przegląd Wyborczy" 1996, nr 11-12, s. 29.
 33. "Przegląd Wyborczy" 1998, nr 4.
 34. "Przegląd Wyborczy" 2000, nr 7, s. 30-31.
 35. "Przegląd Wyborczy" 2001, nr 5, s. 39.
 36. Przez czynsze do referendum, "Wspólnota" z 20 maja 1995 r.
 37. R. Rewiński: W Dąbiu bezkrólewie, "Gazeta Wyborcza w Zielonej Górze" z 18 kwietnia 2000.
 38. J. Sadecki: Po równi pochyłej, "Rzeczpospolita" z 13 lutego 2001 r.
 39. E. Sękowska: My i Oni, "Gazeta Wyborcza" z 27 maja 1992 r.
 40. E. Sękowska: Referendum gminne, (w:) M.T. Staszewski, D. Waniek (red.): Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, Warszawa 1996, s. 141-143.
 41. Sprawozdanie z działalności Generalnego Komisarza Wyborczego i terenowych organów wyborczych, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 1-2.
 42. P. Śliwa: Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, (w:) P. Buczkowski i P. Matczak (red.): Konflikt nieunikniony, Poznań 2001, s. 38-39.
 43. A. Świątek: Ogólnopolski eksperyment, "Wspólnota" 1992, nr 10.
 44. W. Taras: Referendum gminne w orzecznictwie NSA, (w:) M. Chmaj (red.): Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin 1997, s. 176, 179.
 45. I. Trusewicz: Gmina na jałowym biegu, "Rzeczpospolita" z 7 kwietnia 1997 r.
 46. I. Trusewicz: Nie wiadomo, kto z kim śpi, "Rzeczpospolita" z 23 maja 1997 r.
 47. M. Tymańska-Romanowicz: Referenda lokalne w województwie jeleniogórskim w latach 1993-2001, praca magisterska, Zielona Góra 2003, s. 13.
 48. "Wspólnota" 1992, nr 13 i nr 24, s. 8.
 49. "Wspólnota" 1993, nr 10, s. 9.
 50. "Wspólnota" 1993, nr 36, s. 3.
 51. "Wspólnota" 2001, nr 43, s. 42-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu