BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorczyńska Ewa
Tytuł
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 90-98
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Inwestycje publiczne, Lokalizacja inwestycji
Spatial economy, Spatial planning, Public investment, Investment location
Abstrakt
Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadniczo nawiązuje do rozwiązań uchylonej już ustawy, niemniej jednak w wielu aspektach wprowadza odmienne rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest przede wszystkim zasada, w myśl której decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest konieczna do ustalenia przeznaczenia terenu tylko w sytuacji braku planu miejscowego. Drugą istotną nowością jest wprowadzenie dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którymi są: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. DzU z 1999 r. nr 115, poz. 139 z późn. zm.
  2. DzU z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (tekst jednolity).
  3. DzU z 2003 r. nr 80, poz. 117.
  4. DzU z 2004 r. nr 141, poz. 1492.
  5. M. Szewczyk: Lokalizacja inwestycji publicznych w świetle nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Cassus" 2003, nr 2, s. 6-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu