BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swianiewicz Paweł
Tytuł
Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 10, s. 5-29, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Demokracja, Partie polityczne, Polityka samorządu terytorialnego
Local government, Democracy, Political parties, Local government policy
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Artykuł jest próbą podsumowania najczęściej padających argumentów dotyczących wpływu instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w jakim stopniu można je potwierdzić za pomocą obserwacji rzeczywistego zachowania na scenie politycznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldersheim H. (1993): Local Government in the Nordic Countries, referat prezentowany na konferencji Kommunalpolitik in Europa, Stuttgart 13-17.09.
 2. Baldersheim H., Illner M., Offerdal A., Rose L., Swianiewicz P. (red.) (1996): Local Democracy and the Process of Transformation in East-Central Europe, Boulder, Colorado: Westview Press.
 3. Beours A. (1993): Management, Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, (w:) R.J. Bennett (red.): Local Government in the New Europe, London-New York: Belhaven Press.
 4. Caulfield J. (2002): Local Government Finance in OECD Countries (w:) J.Caulfield, H. Larsen (red.): Local Government at the Millenium, Opladen: Leske + Budrich.
 5. Clark T. N. (1967): Power and Community Structure: Who Governs, Where and When, "The Sociological Quarterly",. Vol. 8, No. 3.
 6. Dahl R., Tufte E.R. (1973): Size and Democracy, Stanford University Press.
 7. Denters B. (2002): Size and Political Trust: Evidence from Denmark, The Netherlands, Norway and United Kingdom, Government & Policy C: Environment and Planning.
 8. Elcock H., Fenwick J. (2003): Lesson Drawing Can Fail: Leadership in Local Government, referat przetntowany na konferencji EC PR, Marburg 18-21.09.
 9. Gabriel O.V., Hoffmann-Martinet V., Savitch H.V. (red.), (2002): Urban Democracy, Opladen: Leske + Budrich.
 10. Goldsmith M., Rose L. (2000): Constituency, Size and Electoral Politics: A Comparison of Patterns at Local Elections in Norway and the UK, referat prezentowany podczas IPSA World Congress, Quebec, Canada, 1-5.08.
 11. Hesse J.J., Sharpe L.J. (1991): Local Government in International Perspective: Some Comparative Observations, (w:) J.J. Hesse (red.): Local Government and Urban Affairs in International Perspective, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
 12. Hoffmann-Martinot V. (1998): Urban Political Parties: The Role and Transformation, (w:) T. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.): The New Political Culture, Boulder, Colorado: Westview.
 13. Hoffmann-Martinot V. (2002): The Fragmented Democracy of French Big Cities, (w:) O.V. Gabriel, V. Hoffman-Martinot, H.V. Savitch (red.) (2002): Urban Democracy, Opladen: Leske + Budrich.
 14. Horvath T. (red.) (2000): Decentralisation: Experiments and Reforms, Budapest: LGI-OSI.
 15. Ivanov S., Tchavdarova G., Savov E., Stanev H. (2002): Does Larger Mean More Effective? Size and Functioning of Local Governments in Bulgaria, (w:) P. Swianiewicz (red.): Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest: LG1-OSI.
 16. Kandeva E. (red.) (2001): Stabilisation of Local Governments, Budapest: LGI-OSI.
 17. Larsen H. (2002): Directly Elected Mayors: Democratic Renewal or Constitutional Confusion?, (w:) J. Caulfield, H. Larsen (red.): Local Government at the Millenium, Opladen: Leske + Budrich.
 18. Local Finance in the Fifteen Countries of the European Union (2002), Paris: Dexia.
 19. Local Finance in the Ten Countries Joining the European Union in 2004 (2004), Paris: Dexia.
 20. Loughlin J. (2001): Subnational Democracy in the European Union, Oxford University Press.
 21. Mouritzen P.-E., Svara J.H. (2002): Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments, University of Pittsburgh Press.
 22. Myrvold T.M., Osttveiten U.S. (2000): Look to Oslo? The Work of Parliamentarian Models of Government in Local Politics, referat prezentowany podczas IPSA World Congress, Quebec, Canada, 1-5.08.
 23. Page E.C., Goldsmith M. (red.) (1987): Central-Local Government Relations: A Comparative Analysis of West European Unitary States, London: Sage.
 24. Peteri G., Zentai V. (2002): Lessons on Successful Reform Management, (w:) G. Peteri (red.): Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Budapest, LGI-OSI.
 25. Steyvers K., Breuillard M., Reynaert H. (2003): Elected mayor reforms and local leadership in Belgium, Britain and France, referat prezentowany na konferencji ECPR, Marburg 18-21.09.
 26. Sundberg J. (1991): Participation in Local Government: a Source of Social Deradicalization in Scandinavia, Bergen, LOS.
 27. Swianiewicz P. (2001): Życzliwa obojętność: opinia publiczna wobec samorządu i reform decentralizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa, EUROREG, Uniwersytet Warszawski i LGI-OSI.
 28. Swianiewicz P. (red.), (2002): Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe, Budapest, LGI-OSI.
 29. Swianiewicz P. (2004): Cities In States In Transition, (w:) M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.): Democratic Choices for Cities, Routledge.
 30. Swianiewicz P., Klimska U. (2003): Czy wielkie miasta są sterowalne? Wpływ sytuacji politycznej na warunki zarządzania największymi miastami Polski, "Samorząd Terytorialny" nr 3, s. 12-28.
 31. Swianiewicz P., Mielczarek A. (2004, w druku): Parties and, Political Culture in Central and Eastern European Local Governments, (in:) G. Soos (red.): Indicators of Local Governance in Central and Eastern Europe, Budapest, LGI-OSI.
 32. Tiebout C. (1956): A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy", Vol. 64.
 33. Vetter A. (2002): Democracy in Big Cities: A Comparative View, (w:) O.V. Gabriel, V. Hoffmann-Martinot, H.V. Savitch (red.), (2002): Urban Democracy, Opladen: Leske + Budrich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu