BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T.
Tytuł
Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 10, s. 30-47, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Zarządzanie administracyjne, Usługi publiczne
Local government, Local administration, Administrative management, Public services
Abstrakt
Artykuł jest próbą zastosowania wybranych kategorii z zakresu teorii zarządzania, tj. misji, własności i otoczenia organizacyjnego do opisu funkcjonowania organizacji samorządowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fukujama F. (1997): Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu (przekł. A. Śliwa, L. Śliwa), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 2. Gilowska Z. (2001): Reforma finansów publicznych, (w:) Reforma terytorialnej organizacji kraju. Dwa lata doświadczeń, pod red. Grzegorza Gorzelaka, Bohdana Jałowieckiego, Mirosława Steca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 3. Gorzelak G., Jałowiecki B., Herbst M., Roszkowski W. (1999): Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W., Zarycki T. (1999): Dynamics and Factors of Local Succes in Poland, EUROREG - CASE, Warszawa.
 5. Gorzelak G., Kozak M., Roszkowski W. (1997): Agencje rozwoju regionalnego w Polsce, (w:) Przemiany Polskiej przestrzeni, pod red. G. Gorzelaka, wyd. EUROREG, M. Swianiewicz. Warszawa 1997, s. 338.
 6. Historie sukcesu lokalnego, praca zbiorowa, wyd. EUROREG, Warszawa 1998.
 7. Hryniewicz J. T. (1996): Czynniki rozwoju regionalnego, (w:) B. Jałowiecki (red.): Oblicza polskich regionów, EUROREG UW, Warszawa.
 8. Izdebski H., Kulesza M. (1998): Administracja publiczna zagadnienia ogólne, wydanie 1, LIBER, Warszawa.
 9. Jałowiecki B. (2002a): Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, szkice socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 10. Jałowiecki B. (2002b): Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 11. Jałowiecki B., Szczepański S. (2002): Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
 12. Knosala E., Zacharko L., Matan A. (1999): Nauka administracji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków.
 13. Llevellyn N., Jones G. (2003): Controversies and conceptual development. Examining public entrepreneurship, "Public Management Preview", vol. 5, No 2, June.
 14. Olsen J. P. (1994): Autonomia jednostki, władza polityczna i demokratyczne instytucje, (w:) Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. Zbiór tekstów pod redakcją Terje Steena Edwardsena i Bemta Hagtveta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Peters G. (1999): Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 16. Putnam R D. (1995): Demokracja w działaniu, Wyd. ZNAK, Kraków.
 17. Socha R. (2003): Mądry Kaszub po Austrii, "Polityka" z 26 lipca.
 18. Swianiewicz P., Herbst M. (2002): Economies and Diseconomies of Scale in Polish Local governement, (in:) Consolidation or Fragmentation?, edited by Paweł Swianiewicz, Open Society Institute, Budapest, Hungary.
 19. Swianiewicz P. (2001): Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 20. Swianiewicz P. (2002): Is There a Third Road Betwen Small yet Ineffective and Big yet Less Democratic? Comparative Conclusions and Lessons Learned, (in:) Consolidation or Fragmentation?, edited by Paweł Swianiewicz, Open Society Institute, Budapest, Hungary.
 21. Wroński P. (2003): Łamali zasady, ale nie prawo, "Gazeta Wyborcza" z 15 grudnia.
 22. Zarycki T. (2002): Region jako kontekst zachowań politycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu