BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz
Tytuł
Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 10, s. 55-62, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Turystyka zdrowotna, Lecznictwo uzdrowiskowe, Zaplecze noclegowe turystyki, Uzdrowiska
Local government, Health tourism, Health spa, Tourism accommodation facilities, Health resort
Abstrakt
Obecnie polskie gminy uzdrowiskowe nadal funkcjonują na podstawie rozwiązań zawartych w ustawie z 1996 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Polepszenie ich sytuacji jest zależne od m.in. stanu prac nad nową wersją ustawy o gminach uzdrowiskowych, procesów prywatyzacyjnych oraz od uświadomienia roli uzdrowisk w gospodarce wśród ich właścicieli, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1993, nr 1(6).
 2. M. Chojnarski: Rozwój gminy uzdrowiskowej pod kątem ekologicznej modernizacji gospodarki. Na podstawie badań własnych w Bad Wurzch w Badenii-Witembergii, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych" 1997, nr 13, ss. 37-47.
 3. M. Daszkowska: Marketingowe uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce, (w:) Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy. Jastrzębia Góra, 3-5.09. 1999 r., ss. 79-90.
 4. W.W. Gaworecki: Kurorty w strukturze miejscowości turystycznych (wybrane zagadnienia), (w:) Materiały pokonferencyjne z l Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5.09.1999 r., ss. 62-71.
 5. Z. Gilowska: Niedobory finansowe gmin uzdrowiskowych nierekompensowane w dotychczasowym systemie dochodów gmin w latach 1991-2000, Lublin 1996.
 6. J. Golba: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1993, nr l, ss. 33-39.
 7. J. Golba: Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2001, nr 1-2, ss. 56-64.
 8. J. Golba: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych jako podstawa zahamowania wzrostu bezrobocia, a w konsekwencji docelowego generowania miejsc pracy, Krynica 2002.
 9. J. Golba: Przyszłość uzdrowiska Krynica w aspekcie zmian polityczno-gospodarczych kraju, Krynica 2000.
 10. J. Golba: Analiza aktualnej sytuacji prawnej uzdrowisk polskich, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2001, nr 3, ss. 23-31.
 11. J. Hlebowicz: Promocja turystyki zdrowotnej w Polsce - zadanie dla gmin uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1999, nr 2, ss. 30-32.
 12. J. Hlebowicz: Niejasna przyszłość uzdrowisk europejskich, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1999, nr 2, ss. 39-43.
 13. P. Iwański: Kontrowersje wokół sposobu funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1993, nr l, ss. 28-33.
 14. A. Jagusiewicz: Lecznictwo i turystyka w uzdrowiskach polskich, (w:) Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa -stan i perspektywy. Jastrzębia Góra, 3-5.09.1999 r, ss. 205-218.
 15. A. Jakowska: Powracająca ustawa, "Wspólnota" 1999, nr 9.
 16. A. Madeyski: Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich, "Problemy Turystyki", Warszawa 1997, nr 1-4.
 17. [17J A. Madeyski: Szansę polskich uzdrowisk w warunkach gospodarki rynkowej, (w:) Materiały pokonferencyjne z l Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5.09.1999 r., ss. 52-56.
 18. M. Paszticha, R Wysoczański: Uzdrowiska w polityce rozwoju gospodarki turystycznej, (w:) Balneologia Polska, 1994, Tom XXXVI, z. 2.
 19. Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1997, nr l, ss. 4-64.
 20. Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1998, nr 2, ss. 20-28.
 21. Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2001, nr 1-2, ss. 2-44.
 22. Przegląd sytuacji w Europie, kierunek działań podejmowanych w Niemczech (tłumaczenie z "Heilbad und Kurort" 1998, nr 2), "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1998, nr 2, ss. 84-85.
 23. Regulamin Taksy Kuracyjnej - przyjętej w 1986 r. przez Zgromadzenie Gmin Badenii-Witembergii, "Czasopismo Komunalne Zgromadzenia Gmin Badenii-Wirtembergii" nr 20/86.
 24. P. Reinhard: Model funkcjonowania i finansowania uzdrowisk europejskich, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2001, nr 3, ss. 31-38.
 25. N. Sagstetter: Uzdrowiska polskie a standardy europejskie, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 1997, nr l, ss. 26-30.
 26. J. Sikora: Uzdrowiska polskie i turystyka uzdrowiskowa w gospodarce rynkowej, 61 (w:) Materiały pokonferencyjne z ł Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Jastrzębia Góra, 3-5.09.1999 r., ss. 73-78.
 27. Standardy jakościowe i definicje klasyfikacji kurortów, miejscowości wypoczynkowych i źródeł leczniczych, Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej.
 28. F. Standfeld: Europische Kurorte - Fakten und Perspektiven, Limburgerhof 1993.
 29. Tezy do ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych R?" 2002, nr l, ss. 21-24.
 30. T. Wołowiec: Finansowo-prawne ograniczenia funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, Referat na I Międzynarodową Konferencję Naukową - Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Rzeszów, 16-18 listopada, 2001 r.
 31. T. Wołowiec: Podatki 2001 - wpływ podatku od nieruchomości na funkcjonowanie Zakładów Opieki Zdrowotnej, "Antidotum" - miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, 2001, nr l, ss. 42-48.
 32. T. Wołowiec: Problemy gmin uzdrowiskowych, "Wspólnota" z 6 listopada 1999 r., s. 16.
 33. T. Wołowiec: Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP", 2001, nr 3, ss. 61-67.
 34. T. Wołowiec: Kontrowersje podatkowe: opodatkowanie podatkiem od nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - rozbieżności interpretacyjne, "Przegląd Podatkowy" 2002, nr 7, ss. 44-48.
 35. T. Wołowiec: Ustawa o gminach uzdrowiskowych szansą rozwoju sanatoriów i innych uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, "Antidotum" - miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, 2002, nr 5, ss. 45-52.
 36. T. Wołowiec: Sposoby aktywizacji gospodarczej polskich uzdrowisk, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ZN 2001, nr l, ss. 191-194.
 37. T. Wołowiec: Taksa kuracyjna źródłem dochodów własnych gmin uzdrowiskowych (rozwiązania niemieckie i austriackie), "Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2001, nr l, ss. 63-66.
 38. T. Wołowiec: Zakłady opieki zdrowotnej a stawki podatku od nieruchomości (nowa interpretacja), "Antidotum" - miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, 2001, nr 9, ss. 56-63.
 39. T. Wołowiec: Kontrowersje podatkowe - podatek od nieruchomości: sanatoria i inne zakłady opieki zdrowotnej - działalność gospodarcza czy pozostała?, "Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2002, nr l, ss. 45-53.
 40. T. Wołowiec: Problemy finansowoprawne funkcjonowania polskich uzdrowisk, "Antidotum" - miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, 2001, nr 11, ss. 26-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu