BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winch Sławomir
Tytuł
Czas jako wymiar kultury organizacyjnej a efektywność przedsiębiorstwa
Times as Dimension Organization Culture and Efficiency of Enterprise
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 2, s. 51-65, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Efektywność przedsiębiorstwa, Organizacja i zarządzanie
Corporate culture, Enterprise effectiveness, Organisation and management
Abstrakt
Niniejszy artykuł rozwija tezę, że z orientacją czasową przedsiębiorstwa związany jest typ kultury (rynku lub zespołu), co wpływa na sytuację finansową organizacji gospodarczych. Wyróżniono trzy orientacje: przeszłość teraźniejszość i przyszłość oraz ich wpływ na działania przedsiębiorstw w sferach: struktury organizacyjnej, stylu kierowania i indywidualnych zachowań pracowników. Na podstawie wyników badań empirycznych wykazano związek pomiędzy orientacją czasową przedsiębiorstwa jego formą własności a efektywnością. (abstrakt oryginalny)

This paper develops thesis, that time orientation of enterprise, one of culture dimension, is related with financial effects of them. Three times orientation defer past of present and future income on operation of enterprises in spheres organization structure, style of drive and individual behavior of employees. Relationship exert on base of result of empirical research among its time orientation of enterprise or form of ownership and efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Crazier M., Biurokracja, PWE, Warszawa 1967.
 3. Dąbrowski J., Gierszewska G., (red.), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 5. Gladys-Jakóbik J., Stobińska K., Kultura organizacji uczącej się - efekt uboczny czy źródło zmian?, [w:] Wawrzyniak B., (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 93-109.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difm, Warszawa 2004.
 7. Hall E.T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 10. Kameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Pedler M., Burgoyene J., Boydel T., The learning Company: A Strategy for Sustainable Development, Maidenhead, McGraw-Hill, 1999.
 12. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 13. Porter M.E, Postawy wartości i przekonania, [w:] Harisson L.E., Huntington S.P., (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 14. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 15. Sulkowski Ł, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 16. Young E., On Naming of Rosen. Interests and Multiple Meanings as Elements of Organizational Culture, "Organization Studies" 1998, nr 10/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu