BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata
Tytuł
Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 11, s. 40-48
Słowa kluczowe
Dotacje, Samorząd terytorialny, Budżet państwa
Subsidies, Local government, State budget
Abstrakt
Systemy dystrybucji transferów z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego mają dwa wymiary. Pierwszy to metoda określenia wielkości kwoty, którą można lub należy przeznaczyć na dotacje, drugi polega na określeniu podziału tej kwoty pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. W artykule przedstawiono podstawowe założenia subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R.W. Bahl, J. Linn: Fiscal decentralization and intergovernmental transfers in less developed countries, (in:) The economics of fiskal federalism and local finance, Edited by W.E. Oates, Edward Elgar Publishing Inc., Massachusetts 1998.
  2. R.W. Bahl, J. Linn: Urban public finance in developingcountries, Oxford University Press, New York 1992.
  3. B. Guziejewska: Perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego a doświadczenia Wielkiej Brytanii, "Samorzą Terytorialny" 2000, nr 9.
  4. B. Guziejewska: Znaczenie subwencjonowania samorządu terytorialnego w procesie decentralizacji finansów publicznych, (w:) Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. naukową L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2004, s. 129.
  5. S. Kańduła: Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, (W:) I Forum Samorządowe, Wydawncitwo Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 232.
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004, DzU nr 225, poz. 2231.
  7. P. Swianiewicz: System subwencji dla gmin, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2, s. 51.
  8. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialonego, DzU nr 203, poz. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu