BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pitera Jakub
Tytuł
Ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 11, s. 49-55
Słowa kluczowe
Prawo, Gmina, Elita władzy, Samorząd terytorialny
Law, District, Power elite, Local government
Abstrakt
W artykule przedstawiono ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego. Brak spójności przepisów, a przede wszystkim jasnego dookreślenia ich zakresów przedmiotowych, może wywołać wiele wątpliwości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DzU z 1997 r. nr 106, poz. 679 z późn. zm.
 2. DzU z 1998 r. nr 95, poz. 602 z późn. zm.
 3. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (tekst jednolity).
 4. Orzeczenie TK z 23 kwietnia 1996 r., K 29/95, OTK 1996, nr 2, poz. 10.
 5. Postanowienie SN z 26 maja 2000 r., III KKO 4/99, ONSP 2001, nr 17, poz. 544.
 6. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 6 czerwca 2001 r., PR 0911/107/2001, OwSS 2001, nr 4, poz. 126.
 7. Uchwałą RIO w Łodzi z 21 maja 2001 r., 21/146/2001, OwSS 2001, nr 4, poz. 133.
 8. Uchwałę składu 7 sędziów NSA z 23 października 200 r., OPS 13/00, ONSA 2001, nr 2, poz. 50.
 9. K. Wojtczak: Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Ars boni et aequi, Poznań 1999, s. 39.
 10. Wyrok NSA z 25 lipca 2000 r., II SA, 119/00, LEX nr 54145.
 11. Wyrok SN z 8 stycznia 2003 r., III RN 236/01, OSNP 2003, nr 6, poz. 3.
 12. Wyrok TK z 21 marca 2001 r., K 24/00.
 13. Wyrok TK z 8 kwietnia 2002 r., SK 18/01, OTK-A 2002, nr 2, poz. 16.
 14. Wyrok TK z 22 maja 2002, K 6/02, OTK-A 2002, nr 3, poz. 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu