BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skóra Agnieszka
Tytuł
Podstawowe problemy postępowania, w którym uczestniczy znaczna liczba osób (Gro~ssverfahren) w Austrii
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 12, s. 40-48
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Organy administracji, Rozwiązywanie konfliktów
Legal proceedings, Administrative bodies, Solving conflicts
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
Gro~ssverfahren to postępowanie, w którym w jednej sprawie lub w powiązanych sprawach przewidywana liczba uczestników przekroczy 100 osób. W artykule przedstawiono problemy jakie powstają podczas prowadzenia postępowania ze znaczną ilością podmiotów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Blümel: Masseneinwendungen im Verwaltungsverfahren, (w:) Dienst an Recht und Staad. Festschrift für Werner Weber zum 70. Geburtstag, red. H. Schneider, V. Götz, Berlin 1974.
 2. Bundesgesetz vom 21 VII 1925 über das allgemeine Verwaltungsverfahren, BGBI 1925/274 wv BGBI 1991/51 idFdl BGBI I 2002/117.
 3. Bundesgesetz vom 1 IV 1982 über die Zustellung behördlicher Schriftstü cke (Zustellgesetz), BGBI 1982/200, idF BGBI 12002/65.
 4. S. Denk: Parteistellung in Theorie und Praxis, ÖJZ z 1979, nr 17, s. 449.
 5. DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 6. DzU z 2001 r. nr 110, poz. 1192, z późn. zm. (tekst jednolity).
 7. DzU z 2003 r. nr 70, poz. 717.
 8. DzU z 2003 r. nr 178, poz. 1749 (tekst jednolity).
 9. DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. (tekst jednolity).
 10. Erk. des VwGH vom 27 V 2003, Zl. 2003/07/0050, cyt. za Rechtsinformationssystem des Bundes.
 11. "Erläuterung des Ausschuβberichtes - Allgemeine Teil" 1167 d. Beilagen NR 20. GP, (w:) W. Hauer O. Leukauf: Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens. Ergänzaungsband nach dem Stande 1.1.1999, Wien 1999, s. 5.
 12. W. Fasching, W. Schwartz: Grundzüge des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts. Kurzlehrbuch, Wien 2003, s. 48.
 13. T. Górzyńska: Poszukiwanie konsensusu w miejsce jednostronności, czyli administracja inaczej, (w:) Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003, s. 371.
 14. Haldusmenetluse seadus vastu voetud 6. juunil 2001. a. RT I 2001,58,354, 2003., 20, 117.
 15. W. Hauer, O. Leukauf: Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens. Ergänzaungsband nach dem Stande 1.1.1999, Wien 1999, s. 5.
 16. J. Hengstschläger: Verwaltungsverfahrensrecht. Ein systematischer Grundriss, Wien 2002, s. 186.
 17. V. Henle: Die Masse im MAssenverfahren - Dargestellt am Beispiel des Planfestellungsverfahrens für den Flaughafen München, BayVBI z 1981 r., nr 1, s. 1.
 18. Z. Kmieciak: Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000, s. 163.
 19. Z. Kmieciak: Rozstrzyganie konfliktów w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1999, nr 12, s. 34 i nast.
 20. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 215 i nast.
 21. H.P. Nehl: Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung. Eine Studie gemeinschaftsrechtlicher Verfahrensgrundsätza unter besonderer Berücksichtigung "mehrstufiger" Verwaltungsverfahren, Berlin 2002, s. 173 i nast.
 22. Oberösterreichische Bauordnung, LGBI 1998/70.
 23. V. Olle: Ühise esindaja instituut haldusmenetluses, Juriidica z 2003 r., nr 8, s. 525.
 24. Öffentliche Einsicht Amt der Salzburger Landesregierung Zl. 20502-20.6471/182-2003, "Amtsblatt der Wiener Zeitung" z 7 listopada 2003 r.
 25. Öffentliche Einsicht Amt der Vorarlberger Landesregierung Zl. VI b-502.01/0001, "Amtsblatt der Wiener Zeitung" z 7 listopada 2003 r.
 26. F. Philipp: Präklusionsvorschriften im Verwaltungsverfahren. Rrchtsvergleichende Betrachtung zwischen Österreich und Deutschland im Lichte des Europarechts, Wien 2002, s. 18 i s. 56.
 27. Rec. (87) 16/17 September 1987 on administrative procedures affecting a large number of person, www.coe.int.
 28. Rec. (2001) 9 / 5 IX 2001 on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties, www.coe.int.
 29. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 30. Verlautbarungsgesetz, 1985 BGBI 201, idF BGBI I 1999/191.
 31. Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25 V 1976, t.j. vom 21 X 1998 t., BGBI 1998 I, s. 33050, z późn. zm.
 32. R. Walter, H. Mayer, Grundriβ des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts, Wien 1999, s. 122-123.
 33. R. Walter, R. Thienel: Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, Wien 1999, s. 36-37.
 34. R. Walter, R. Thienel, Die österreichischen Verwaltungseverfahrensgesetze, Band I, Wien 1998, s. 603-606.
 35. G. Wielinger: Einführung in das österreichische Verwaltungsverfahrensrecht. Ergänzungen zur 7. Auflage, Graz 1999, s. 12.
 36. Wiener Bauordnung, LGBI 1998/61 idF LGBI 2001/91.
 37. W. Wieshaider: Der übergangene rechtliche Interessent, s. 68-71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu