BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepieniec-Puchalska Dorota
Tytuł
Dostępność na wsi infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 4-5, s. 22-27
Słowa kluczowe
Infrastruktura społeczna, Infrastruktura wsi, Warunki życia ludności, Ludność wiejska, Poziom życia, Usługi, Handel, Wieś
Social infrastructure, Rural infrastructure, People's living conditions, Rural population, Living standard, Services, Trade, Village
Abstrakt
O warunkach i poziomie życia ludności decydują różne czynniki zarówno wewnętrzne dotyczące bezpośrednio rodziny, jak i zewnętrzne, dotyczące bezpośredniej okolicy i całego kraju. W artykule przedstawiono dostępność infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej na wsi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, pod redakcją W. Warzywody-Kruszyńskiej, E. Kośmickiego, H. Januszka, AE, Poznań 2001.
  2. Diagnoza Społeczna 2003, www.diagnoza.com.pl (Załącznik 1).
  3. M. Janoś-Kresko, Wpływ przemian w sferze usług społecznych na zaspokajanie potrzeb polskich gospodarstw domowych na tle procesu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa 1999, s. 408 i nast.
  4. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 203.
  5. Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, pod redakcją J. Sztumskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2001.
  6. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 2000.
  7. Raport o Stanie Handlu Wewnętrznego Polska 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej-Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003, s. 47-48.
  8. M. Strzelecka, Współzależności między poziomem życia i sposobem życia, Warszawa 1981, s. 183 (maszynopis powielony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu