BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boni Michał
Tytuł
Polskie przedsiębiorstwo a wejście do UE - szanse, zagrożenia, wyzwania, dylematy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 17-25
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dialog społeczny, Przedsiębiorstwo na rynku, Prawo pracy, Relacje kierownik-podwładny, Integracja gospodarcza Polski z UE, Związki zawodowe
Human Resources Management (HRM), Social dialogue, Enterprise in the market, Labour law, Manager-subordinate relationships, Poland's economic integration with the EU, Trade unions
Firma/Organizacja
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej otwiera przestrzeń do zadawania nowych, niezwykle istotnych pytań. Niektóre z nich dotyczą oceny sytuacji polskich przedsiębiorstw po akcesji. Omówiono gotowość polskich przedsiębiorstw do uczestnictwa w procesach innowacyjnych, ich zdolność konkurencyjną. Podkreślono wagę adaptacyjności przedsiębiorstw i inwestowania w kapitał ludzki. Poruszono temat harmonizacji polskiego prawa pracy ze standardami unijnymi. Zwrócono uwagę na problem zmieniajacej się filozofii prawa pracy oraz dialogu społecznego i roli związków zawodowych. W kontekście prowadzonych rozważań zadano pytanie, czy i w jakiej skali wejście do UE może wpłynąć na ograniczenie szarej strefy w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu