BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna
Tytuł
Dlaczego partycypacja pracownicza?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 83-94, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje kierownik-podwładny, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Partycypacja finansowa, Dialog społeczny, Techniki zarządzania
Enterprise management, Manager-subordinate relationships, Personnel participation in management, Financial participation, Social dialogue, Management techniques
Abstrakt
Nowy europejski model partycypacji opiera się na realnym zaangażowaniu pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa, przyznaniu im większej swobody działania i większej odpowiedzialności oraz zacieśnianiu partnerskich relacji między pracownikami i kierownictwem. Niniejsze opracowanie ma na celu określenie głównych czynników, które wpływają na rozwój i obecne znaczenie różnych form partycypacji oraz prezentację zmian w jej obszarze jakie zaszły w latach 90 (w oparciu o wyniki badań EPOC [Employee Direct Participation in Organizational Chang] przeprowadzonych w 1996 r. na zlecenie Europejskiej Fundacji Poprawy Życia i Warunków Pracy). Om ówiono istotę partycypacji pracowniczej, jej funkcje oraz obecne trendy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumberg P. (1968), Industrial Democracy: The Sociology of Participation, The Sociologyof Social Welfere Series, London.
 2. Borkowska S. (1997), Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa.
 3. Carley M. (2002), Industrial Relations in the EU Members States and CandidateCountries, "European Industrial Observatory", Dublin.
 4. Cole G. D. (1957), The Case of Industrial Partnership, New York.
 5. Dachler P.H., Wilper B. (1978), Conceptual Dimensions and Boundaries of Participationin Organizations: A Critical Evaluation, "Administrative Science Quarterly", 23/1.
 6. Dąbrowski M. (1986), Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej,Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 7. Farnham D., Pimlott J. (1983), Understanding Industrial Relations, Cassel.
 8. Gill C., Krieger H. (2000), Recent Survey Evidence on Participation in Europe: Towardsa European Model?, "European Journal of Industrial Relations", vol. 6.
 9. Heller F., Pusic E., Strauss G., Wilper P. (1998), Organizational Participation: Myth andReality, Oxford University Press, Oxford.
 10. Hyman J., Mason B. (1995), Managing Employee Involvment and Participation, Sage.
 11. Knudsen H. (1995), Employee Participation in Europe, SAGE Publications, London.
 12. Kolvenbach W. (1978), Employee Councils in European Companies, Kluwer, TheNetherlands.
 13. Kowalik T. (1985), Demokracja przemysłowa, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. Kożusznik B. (1992), Człowiek i zespól. Psychologiczna problematyka autonomiiuczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 15. Lammers C. J. (1992), Organizational Democracy, w: Szell G., Concise Encyclopediaof Participation & Co-Management, Walter de Gruyter.
 16. Maisner J. (1988), Mitbestimmung w RFN, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 17. (1997), New Forms of Work Organizational. Can Europe realise its Potential?, EuropeanFoundation for the Improvement of Livng and Working Condition.
 18. Poole M., Lansbury R., Wailes N. (2001), Participation and Industrial Democracy.Revisted: A Theoretical Perspective w: Models of Employee Participation in ChangingGlobal Enviroment, Markey R., Gollan P., Hodgkinson A., Chouragui A., Veersma V(eds.), Ashgate, Burlington, USA.
 19. Poutsma E., Hendrickx J., Huijgen F. (2003), Employee Participation in Europe:In Search of the Participative Workplace, "Economic and Industrial Democracy", vol.24(1).
 20. Psimmenos I. (1997), Globalisation and Employee Participation, Ashgate, Burlington,USA.
 21. Richardson M. (1999), Employee Participation and Involvment, w: Employee Relations,Hollinshead G., Nicholls P., Tailby S., Employee Relations, Pitman Publishing,London.
 22. Sajkiewicz A., red. (2000), Organizacja i kierowanie, w: Zasoby ludzkie w firmie, Poltext,Warszawa.
 23. Salomon M. (1998), Industrial Relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London.
 24. Shackleton J. R. (1998), Industrial Relations Reform in Britain since 1979, Journal ofLabor Research", vol. 19.
 25. Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 26. Suchowicz W. (1991), Przedstawicielstwo pracownicze w zakładzie pracy, Zeszyt 1(34),IPiSS, Warszawa.
 27. Traxler F. (2002), Collective bargaining coverage and extension procedures, "EuropeanIndustrial Observatory", Dublin.
 28. Worker Representation in Europe (1998), Labour Research Department booklets,1/8/March, Rochdale.
 29. Zimkiewicz K. (1991), Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
 30. http://www.oecd.org/scrits/cde/DoQuery.asp - OECD
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu