BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpowicz Ewa
Tytuł
Partnerstwo czy konflikt? Oblicze stosunków społecznych w małych i średnich firmach
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 35-45, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stosunek pracy, Stosunki międzyludzkie
Human Resources Management (HRM), Small business, Legal employment relation, Interpersonal relationship
Abstrakt
Z danych wynika, że zaniedbania w sferze kształtowania stosunków społecznych, czy szerzej - społecznych warunków pracy, są szczególnie wyraźne w małych i średnich firmach, czyli w przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników. Zaprezentowano cechy zarządzania kapitałem pracy w tych firmach oraz wskazano symptony zaniedbań w dziedzinie społecznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 2. Czapiński J., Wojciszke B. (1997), Pogoń za lisem w: J. Czapiński, J. Gardawski, Gilejko L., Towalski R., Widera W., Wojciszke B., Między nadzieją i lękiem - społeczne efekty prywatyzacji, wyd. SGH.
 3. Czerniawski J., Kowalczewski W. (2002), Zarządzanie kadrami w małych i średnich firmach, w: K. Piotrkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, wyd. WSE, Warszawa.
 4. Gableta M. (2000), Raport o zarządzaniu, V edycja: Zarządzanie wiedzą: informacja, kapitał ludzki, kreatywność, Warszawa.
 5. Gardawski J. (2001), Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa.
 6. Gardawski J., Gilejko L., Towalski R. (1999), Oceny i oczekiwania różnych grup społecznych wobec polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 7. Gąciarz B. (2000), Klimat społeczny w polskich zakładach pracy: tendencje i rezultaty transformacji ustrojowej, "Organizacja i Kierowanie", Nr 3 (101).
 8. Gąciarz B., Pańków W. (1999), Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych, WSPiZ, Warszawa.
 9. Gilejko L, red. (2000), Od konfliktu do kooperacji, kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Gilejko L., Towalski R. (2002), Partnerzy społeczni, wyd. Poltext, Warszawa.
 11. Grudzewski W. M., Hejduk I.K. (2001), Konkurencyjność przedsiębiorstw Europy Środkowej na rynku europejskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 12. Jasińska J. (2002), Stosunki i warunki pracy, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J. (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, "Opracowania PCZ", zeszyt 9, wyd. IPiSS, Warszawa.
 14. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, wyd. uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu