BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Tytuł
Skutki procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 68-81, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Opinia pracowników, Zarządzanie w procesie zmian, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Human Resources Management (HRM), Employees' opinion, Management under change process, Restructuring of enterprises
Abstrakt
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw wywołuje liczne skutki dla środowisk pracowniczych. Dla określenia reakcji pracowniczych wobec działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie przeprowadzono w 2001 r. badania ankietowe w trzech firmach z regionu łódzkiego, reprezentujące trzy sektory gospodarki: przemysł lekki, energetykę i budownictwo. Celem badań było m. in.: uzyskanie opinii pracowników na ten temat, jak restrukturyzacja zmieniła atmosferę pracy, kontakty personelu z kadrą kierowniczą, poziom wymagań i dyscypliny, jak również poszczególne elementy zarządzania i warunki ich pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berliński L. Gralak H., Sitkiewicz F. (2003), Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, tom I, AJG, Bydgoszcz.
  2. Carr D. K., Hard K. J., Trahant W. J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
  3. Makowski K., red. (2002), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
  4. Nalepka A. (1998), Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków
  5. Puchała E. (2001), Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach publicznychi sprywatyzowanych, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacjigospodarki polskiej, (red.) E. Mączyńska, wyd. DiG, Warszawa.
  6. Zakrzewska-Bielawska A. (2002), Cechy i skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej na przykładzie dużych przedsiębiorstw, praca doktorska pod kierunkiem naukowym S. Lachiewicza, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu