BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fazlagić Amir
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla zzl
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 6, s. 9-21, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Knowledge-based economy, Knowledge-based organisations, Knowledge management, Enterprise management, Human Resources Management (HRM)
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa działają i rozwijają się w otoczeniu, które wpływa na formę ich działalności, decyzje inwestycyjne i zyski. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW), o której tak wiele się wspomina w ostatnich latach zarówno w publikacjach naukowych jaki i w dokumentach rządowych z deklaracją Lizbońską na czele. Tworzy to nowy kontekst dla zarządzania zasobami ludzkimi, co jest głównym przedmiotem artykułu. Omówiono cechy gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiono całe spektrum zasobów, z jakich korzystają nowoczesne przedsiębiorstwa. Wyróżniono wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amidon D. M. (2002), The Innovation SuperHighway: Harnessing Intellectual Capital for Collaborative Advantage, Butterworth-Heinemann.
 2. Barton D. (1997), wywiad udzielony w: "Strategy&Leadership", July/August.
 3. Cowey M. (2000), Knowledge Economy -fact or fad?, "New Zealand Management", Auckland, May, Vol. 47 Issue 4.
 4. Croes M.M. (2000), w: Data for intangibles in selected OECD countries, Statistics Netherlands w: The Prism Report. Research findings and policy recommendations, pod red. C. Eustice, European Commission Information Society Technologies Programme. Report Series No. 2, October 2003.
 5. Drucker P. F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa.
 6. European Competitiveness Report 2002, European Commission, Commission staff working document, (SEC 2002) 528) Luxemburg.
 7. Fazlagić A. (2003), Marketingowe Zarządzanie Szkołą, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 8. Fazlagić A., (2004) Po co mierzyć kapitał intelektualny?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 7.
 9. (2001) Innovation Scoreboard, "Commission Staff Working Paper". Brussels, 14.9.,SEC (2001) 1414.
 10. Kelly K. (1997), New Rules for the New Economy, "Wired", 9.
 11. Knowledge For Development, World Bank Development Report 1998/99.
 12. Kukliński A., Burzyński W. (2004), Developing the Knowledge-based Economy in Europe: The Perspective of Eight Countries, "TIGER Working Paper Series", No. 49, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji, Warsaw, February.
 13. Lev B. (1999), R&D and Capital Markets, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 11, No. 4, Winter.
 14. MERITUM project (2001), Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Intellectual Capital Report. European Commission, TSER Programme.
 15. Miles G., Miles R.E., Perrone V., Edvinsson L. (1998), Some Conceptual and Research Barriers to the Utilization of Knowledge, "California Management Review". Special Issue on Knowledge and the Firm, Vol. 40, No. 3, Spring.
 16. Newman B. H., Accounting Recognition of Human Capital Assets, Dep. of Accounting, Pace University.
 17. Nova Scotia. Knowledge Economy Report Card 2001.
 18. Pietrasiński Z., (2001) Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwonaukowe Scholar, Warszawa.
 19. (2002) Productivity: The Key to Competitiveness of European Economics and Enterprises,Communication From The Commission to the Council and the European Parliament,[SEC 92002) 528, Brussels Com 262 Final.
 20. Sullivan P. H. Jr., Sullivan P. H. Sr. (2000), Valuing Intangibles Companies - AnIntellectual Capital Approach, School of Economics and Management, Lund University,Paper to IPA, March 26.
 21. Sveiby Karl-Erik (1997), The New organizational Wealth, Berrett-Koehler Publishers,Inc., San Francisco.
 22. Szomburg J. (2003), Biała Księga 2003. Polska wobec Strategii Lizbońskiej, PolskieForum Strategii Lizbońskiej, część I, Gdańsk-Warszawa.
 23. Tapscott D. (1997), Strategy in the New Economy, "Strategy&Leadership", 11-12.(2000) The Intangible Economy Impact and Policy Issues. Report of the European Highlevel Expert Group on the Intangible Economy, praca zb. pod red. C. Eustace, EuropeanCommission, October.
 24. (1996) The Knowledge-based Economy, OECD, OCDE/GD(96)102, Paris.
 25. (2003) The Prism Report. Research findings and policy recommendations, pod red. C.Eustace, European Commission Information Society Technolgies Programme,October 2003, s. 11-13.
 26. (2002) Towards a knowledge-based Europe. The European Union and the InformationSociety, European Commission, Directorate General for Press and Communication,October.
 27. Webster E. (2000), w: The Prism Report. Research findings and policy recommendations,pod red. C. Eustice, European Commission Information Society TechnologiesProgramme. Report Series No. 2, October 2003.
 28. Villmann (1996) w: The Prism Report. Research findings and policy recommendations, pod red. C. Eustice, European Commission Information Society Technologies Programme. Report Series No. 2, October 2003.
 29. (2000) Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Centrum Badań i Innowacji OECD, Wydanie Polskie: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu