BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej
Tytuł
Motywowanie w przedsiębiorstwie budowlanym - Hydrobudowa
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 5, s. 82-95, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Przedsiębiorstwo budowlane, Systemy motywacyjne
Motivating employees, Construction company, Motivating systems
Firma/Organizacja
Hydrobudowa
Abstrakt
Przedstawiono system motywacji, jaki w okresie transformacjiopracowała i wdrożyła firma Hydrobudowa. Zwrócono uwagę na te elementy systemu, które mogą się okazać przydatne w pozostałych przedsiębiorstwach budowlanych. Badaniami objęto lata 1996-2003.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H. L, McDonnel E. (1990), Implanting Strategic Management. Hemel Hemstead, Pretince Hall International, New York.
  2. Balcerowicz L, (1997), Socjalizm - kapitalizm - transformacje. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
  3. Chesbrough H. W., Teece D. J. (1996), When is virtual virtous ? Organizing for innovation, "Harvard Business Review", January/February.
  4. Drucker P. F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  5. Frydman R., Murphy K., Rapaczyński A. (1998), Capitalism with a Camrader's Face, CEU Press. Budapest.
  6. Morawski W. (1999), Aktorzy społecznej modernizacji ekonomicznej na przykładzie zmiany systemowej w Polsce w latach 1980-1998. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, praca zbiorowa pod redakcją M. Haffera, S. Sudoła. Toruń.
  7. Murlis H. Fitt D. (1997), Job evaluation in changing world, "Personnel Management", Mai.
  8. Stachowicz J. (1997), Badanie zmian postaw i zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, Raport końcowy, CBPiZ PAN oddział Bytom.
  9. Spencer S. (1991), Developing job eveluation, "Personnel Management", January.
  10. Tubbs M. E., Ekeberg S. E. (1991), The role of intentions in work motivation: Implications from goal setting theory and research, "Academy of Management Review", January.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu