BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jatczak Krzysztof
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego w niemieckich przedsiębiorstwach
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 6, s. 23-38, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacja przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Organizacje uczące się, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Rozwój zawodowy pracownika, Zdalne nauczanie, Strategiczna Karta Wyników
Knowledge-based economy, Enterprise organisation, Corporate culture, Learning organisations, Human Capital Management, Professional development of employees, e-learning, Balanced Scorecard (BSC)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Kapitał ludzki jest obecnie uznawany za podstawowy czynnik określający pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Z tego właśnie względu rozwój kapitału ludzkiego, jako dziedzina zarządzania zasobami ludzkimi, nabiera szczególnego znaczenia. W niniejszym artykule przedstawione zostały badania w zakresie praktyk w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego w Republice Federalnej Niemiec. Autor przypuszcza, że ze względu na wyższy w stosunku do Polski poziom ogólnego rozwoju gospodarczego Niemiec, taka analiza przyniesie pouczające wnioski.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker B. E., Huselid M. A., Ulrich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 2. Becker M. (2003), Die neue Rolle der Personalentwicklung, "Personal", 2.
 3. Bramley P. (2002), Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Brater M., Wittek R. (2003), Lernen am Arbeitsplatz, "Personalwirtschaft" 9.
 5. Breitwieser A., Küpper C. (2002), Geringe Akzeptanz bet den Mitarbeitern, "Personalwirtschaft" 10.
 6. Dahmen Ch., Maier G., Kamps I. (2000), Zwölf Erfolgsfaktoren für die Balanced Scorecard, "Personalwirtschaft" 7.
 7. Geldermann B. (2002), Qualität in der betrieblichen Weiterbildung, "Personalwirtschaft",10.
 8. Harss C, von Schumann K. (2004), Trendanalyse 2004, "Personalwirtschaft", 1.
 9. Kaplan R. S., Norton D. P. (2002), Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kobi J-M. (1999) Personalrisikomanagement, Gabler, Wiesbaden.
 11. Ludwiczyński A., Stobińska K., red. (2001), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 12. Mühlemeyer P., FlennerV. (2002), Umsetzung des "Managementinsturments Personalentwicklung" in der betrieblichen Praxis, "Personal", 07.
 13. Smith A., (1976) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, oryginalne wydanie 1776, za: Campbell, R. H., Skinner, A. S., Todd, W. B. (red.): Glasgow Edition of the Works of Adam Smith 2, Volume I, Oxford.
 14. Strack R., Villis U., Klose F. (2003), Wertsteigerung durch den Mitarbeiter, "Personalwirtschaft", 12.
 15. Sun Tzu: The Art of War, red. J. Clavell, Dell, New York 1983, s. 77, za: J. Fitz-end: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 16. Töpfer A. (2002), Standards gegen Kostendruck, "Personalwirtschaft Sonderheft E-Learning", 11.
 17. Touet M. (2002), LieberDienstleister als Business-Partner, "Personalwirtschaft", 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu