BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Marek
Tytuł
Finanse publiczne w skali regionalnej na przykładzie Podkarpacia
Public finances by the regions on the example of Podkarpacie
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 68-80, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Finanse lokalne, Dochody województwa
Public finance, Local finance, Voivodeship revenue
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono istotę finansów publicznych szczebla wojewódzkiego. Dokonano oceny zmian w budżecie woj. podkarpackiego w latach 2002-2004. Pokazano strukturę dochodów oraz ich poziom w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przedstawiono też strukturę wydatków budżetowych. Dane empiryczne diagnozujące gospodarkę finansową budżetu Podkarpacia zestawiono porównawczo w formie tabelarycznej i grafik z adekwatnymi parametrami odnoszącymi się do średnich wartości dla Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present the essence of the public finance at the voivodship level. There was an assessment of the changes in the budget of podkarpackie voivodship performed in years 2002-2004. The income structure and its level expressed in income per capita was shown. The structure of the budget expenditures was also presented. The empirical data diagnosing the financial economy of Podkarpacie’s budget was compiled in tables and graphs with adequate parameters referring to the average values for Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak J., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym - problemy teorii i praktyki, wyd. I.
  2. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa
  3. Kuzińska H. (2001), Finanse publiczne, wyd. II uzupełn., Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
  4. Patrzałek L. (2005), Finanse samorządów województw w systemie finansów publicznych, PWE, Warszawa
  5. Podstawka M. (2001), Podstawy finansów publicznych, wyd. I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  6. Ruśkowski E. (2004), Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
  7. Swianiewicz P. (2004), Finanse lokalne — teoria i praktyka, Municipium, Warszawa
  8. Ziółkowska W. (2005), Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, wyd. III zm. i uzupełn., Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu