BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Adam
Tytuł
Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich
Influence Location Factors on the Development Non-Agricultural Activity of the Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 78-82, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Dochody rolnicze
Village, Modernisation of the rural area, Farm household income
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola przestrzennych czynników lokalizacyjnych w kreowaniu alternatywnych dla rolnictwa źródeł dochodu na obszarach wiejskich i w jakim stopniu są one wykorzystywane przez przedsiębiorców wiejskich lub inwestorów z zewnątrz.

The factors of economic activity localization connected with location rent become determinants of initiation and development of non agricultural functions in rural areas. The level of differentiation of rural space according to the ¡eve! of economic activity, diversification of functional structure or the number of enterprises, depends on entrepreneur-ship and dwellers initiative, social capital, economic situation of commune and region. Special role pays spatial localization factor, like localization in the sphere of agglomerations or areas of cities influence, close distance from roads network, density of urban network, localization in the centre or in the remote parts of the region or even administrative status (division for rural and rural-urban communes). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnooki A. 2005: Przeobrażenia działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2003. [W:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Pod red. M. Kłodzińskiego i W. Dzuna. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Czarnecki A. 2005a: Przemiany funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 6. Warszawa.
  3. Czarnecki A., Heflher K. 2003: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. Wieś i Rolnictwo, nr 1.
  4. Kołodziejczyk D. 1995: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Wiadomości Statystyczne, nr 3,24.
  5. Kryteria lokalizacji zakładów przemysłowych. 1967: Przemiany i problemy. "Biuletyn KPZK PAN", z.43, Warszawa.
  6. Rosner A. 1999: Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego. [W:] Typologia wiejskich obszarów problemowych. Red. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PÁN, Warszawa.
  7. Rosner A. 2005: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Pod red. nauk. A. Rosnera. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu