BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długokęcka Marzena, Ogonowska Marzena
Tytuł
Bariery ograniczające udział osób niepełnosprawnych w turystyce
Barmers Preventing Disabled Persons from Taking Part in Tourism
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 99-102, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Osoby niepełnosprawne
Tourism, Disabled people
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicje niepełnosprawności, zagadnienie turystyki osób niepełnosprawnych oraz wyniki badań dotyczących barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w turystyce.

Disabled persons' tourism issues have become an essential problem. The persons, who are not completely able, are a growing percentage of society. The group could improve its participation in tourism travels, if barriers, which prevent them from tourism and recreation, were eliminated, especially in rural areas. A more comprehensive view about disabled persons presents numerous factors that not only make their life inconvenient, but also make them unable to act in social life. Disabled persons meet many everyday problems, on which the authors have focused their attention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dykcik W. 1997: Pedagogika specjalna. Wyd. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 15.
  2. Kornak A. S., Rapacz A. 2001: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Narodowy Program Zdrowia [w:] www.mz.gov.pl
  4. Osoby niepełnosprawne [w:] www.mpips.gov.pl
  5. Szczepankowska B., Mikulski J. 1999: Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym: wyrównywanie szans. Wyd. Centrum Badań Rozwoju Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warszawa, 11.
  6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, MP z 13.VIII.1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu