BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radosławska Joanna
Tytuł
Bariery efektywnego dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania w organizacji
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 6, s. 39-45, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Umiejętności pracownicze, Bariery zarządzania wiedzą
Knowledge management, Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Employee skills, Knowledge management barriers
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą stanie się w niedalekiej przyszłości głównym motorem reorganizacji i inwestowania w nowe technologie. Transfer wiedzy jest najważniejszym obszarem zarządzania wiedzą. W artykule podjęto próbę wskazania istotnych barier i czynników utrudniających dzieleniem się tym zasobem i rozpowszechnianie go w organizacji. Skłanianie pracowników do dzielenia się wiedzą, kontaktami i doświadczeniami, a nie wyłącznie biernego jej gromadzenia, jest uznawane za pierwszy krok w kierunku efektywnego, prorozwojowego zarządzania w nowoczesnej firmie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie zarządzania zmianą, SGH, Warszawa.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Davenport T. H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 4. Fazlagić A. (2001), Zarządzanie wiedzą w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3.
 5. Goodman P. S., Darr E. D. (1996), Exchanging Best Practices through Computer-aided Systems, "Academy of Management Executive", nr 10.
 6. Grudzewski W. M., Hejduk I. (2003), Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 7. Kossowska M. (2001), Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Akade, Kraków.
 8. Kowalik A. (2004), Zintegrowany model zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 9. Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia,diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Nonaka I, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Sajkiewicz A., red. (2002), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 13. Strojny M. (2000), Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 14. Urlich D. (1998), Tworzenie organizacji wokól umiejętności (w:) Hesselbein F., Goldmith M., Beckhard R. (red.) Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu