BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata
Tytuł
Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 15-19
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Zachowania organizacyjne, Kultura organizacji, Kultura narodowa
Enterprise internationalization, International enterprise, Organisational behaviour, Corporate culture, National culture
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależności między kulturą narodową rynków, na których funkcjonują i z których pochodzą zinternacjonalizowane podmioty a charakterem i efektami ich działalności. Opracowanie ma charakter analizy teoretycznej. Rozważania oparto jednak na opublikowanych wynikach badań dotyczących zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw transnarodowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. ADLER, International Dimensions of Organizational Behaviour, PWS Kent, Boston 1991, s. 58-60.
 2. K. D. BROUTHERS, E.L. BROUTHERS, Explaining the National Culture Distance Paradox, "Journal of International Business Studies", Vol. 32,1/2001, s. 177--190.
 3. M. CZERSKA, Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003, s. 13-14.
 4. P. GAGLIARDI, The Creation and Change of Organizational Cultures: A Conceptual Framework, "Organization Studies" 1986, 7/2, s. 117-134.
 5. L.R. GOMEZ-MEJIA, L.E. PALICH, Cultural Diversity and the Performance of Multinational Firms, "Journal of International Business Studies", Vol. 28, nr 2, 1997, s. 309-336.
 6. Ch. HAMPDEN-TURNER, A. TROM-PENAARS, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 7. G. HOFSTEDE, Cultural Constraints in Management Theories, "International Review of Strategic Management", Volume 5, 1994, s. 27 -31.
 8. G. HOFSTEDE, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, New York 1991.
 9. G. HOFSTEDE, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 10. G. HOFSTEDE, Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad?, [w:] Organization Theory, red. D.S. PUGH, Penguin Business, 1990.
 11. S.C. JAIN, L.R. TUCKER, The Influence of Culture on Strategic Constructs in the Process of Globalization: an Empirical Study o f North American and Japanese MNCs, "International Business Review" 1995, Vol. 4, nr 1.
 12. A. JARCZEWSKA-ROMANIUK, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2004, s. 108, 114-115.
 13. B. KOGUT, H. SINGH, The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, "Journal of International Business Studies", Fall 1988, s. 411-432.
 14. K. KONECKI, Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 30-35, s. 56 i dalsze.
 15. A. LAURENT, The Cultural Diversity of Western Conceptions of Management, "International Studies of Management Organisation" 1983, Vol. XIII, nr 1-2, s. 75-96.
 16. The Myth of Global Corporation, red. P.N. DOREMUS, Princeton University Press, New York 1998, s. 140-141.
 17. G. NIZARD, Metamorfozy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 68-76.
 18. R.T. PASCALE, M.A. MAGUIRE, Comparison of Selected Work Factors in Japan and in United States, "Human Relations", nr 33/1980, s. 433-455.
 19. S.G. REDDING, D.S. PUGH, Formal and Informal: Japanese nod Chinese Organization Structure, [w:] The Enterprise and Management in East Asia, red. S.R. CLEGG, D.C. DUNPHY, S.G. REDDING, Centre for Asian Studies, University of Hong Kong 1986.
 20. D.N. ROSS, Culture as a Context for Multinational Business; a Framework for Assessing the Strategy - Culture Fit, "Multinational Business Review", Vol. 7 (D/1999, s. 13-20.
 21. N. J. SMELSER, Theory of Collective Behavior, Putnam Publishers, New York 1962, s. 24--25.
 22. P.B. SMITH, Organizational Behaviour and National Cultures, "British Journal of Management", Vol. 3/1992, s. 39-51.
 23. P.B. SMITH, M.H. TAYEB, Organizational Structure and Processes, [w:] The Cross-Cultural Challenge to Social Psychology, red. M.H. BOND, Sage, Newbury Park, CA, 1988.
 24. B. STĘPIEŃ, Internacjonalizacja kultury organizacyjnej - imperializm czy konwergencja, w:] Regionalizacja i glo-balizacja w gospodarce światowej, tom 2, red. nauk. J. RYMARCZYK, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2003, s. 304-316.
 25. P. SZTOMPKA, Zmiana strukturalna społeczeństwa: szkic teorii, "Studia Socjologiczne" 1983, nr 2 (39), s. 128-129.
 26. R.L. TUNG, Selection and Training Procedures of US, European and Japanese Multinationals, "California Management Review" 25(1)1982, s. 57-71.
 27. UNCTAD, World Investment Report 2001 - Promotion Linkages, United Nations, New York-Genewa 2001, s. 275.
 28. L. ZB1EGIEŃ-MACIĄG, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999, s. 43-52.
 29. A. ZORSKA, Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998, s. 174-175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu