BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Lech Jerzy
Tytuł
Uwarunkowania i efektywność stosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w budownictwie
Conditions and Efficiency of Application of Total Quality Management (TQM) in Construction Companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 77-96, bibliogr. 45 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przez jakość, Systemy jakości, Normy ISO
Construction company, Performance evaluation of enterprises, Enterprise effectiveness, Total Quality Management (TQM), Quality systems, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały wyniki drugiej części programu badawczego prowadzonego przez Politechnikę Białostocką na temat wpływu systemów jakości na przedsiębiorstwa budownictwa. Polskie doświadczenia przedstawione w tej analizie bezspornie wskazują, że kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) może być bardzo użytecznym rozszerzeniem funkcjonującego w firmie budowlanej systemu jakości opartego o normy ISO.

The article presents the results of second part of research program curried out in Białystok Technical University on the practical implication of quality systems according to ISO 9000 in construction companies. The Polish experience, presented in the analysis incontestably leads to the conclusion that the total quality management (TQM) may be very useful widening of quality system according to ISO standards already functioning in the construction company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizon-Górecka J., Człapińska E,, Upewnienie jakości w przedsiębiorstwie budowlanym. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, kwiecień, s. 10-12.
 2. Chrabczyński G., Łapiński R., Istota planów jakości przedsięwzięć inwestycyjnych. "Forum Budowlane" 1999, luty, s. 9-10.
 3. Chrabczyński G., Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach inwestycyjnych, "Forum Budowlane" 1999, styczeń, s. 12.
 4. Drew J.H., Fussell T.R., Becoming partners with internal customers, "Quality Progress" 1996, październik, s. 14.
 5. Drummond H., W pogoni za jakością - Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 6. Feigenbaum A.V., Total quality control, McGraw Hill Book Co., New York 1983.
 7. Feigenbaum A.V., Haw to manage for quality in today's economy, "Quality Progress" 2001, maj, s. 14.
 8. FIRMY 2000 -Katalog Firm Krajowej Izby Budownictwa, KIB, Warszawa 2000.
 9. Gasparik J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych Słowacji, "Przegląd Organizacji" 1998, marzec, s. 21.
 10. Goryński J., Ekonomika budownictwa, PWN, Warszawa 1970.
 11. ISO 9000 - Does it work?, A Report by Manchester Business School 1995. SGS Yarsley, 1996.
 12. ISO GUIDE 2000 - Polscy Liderzy Jakości, Hoppenstedt Bonnier Information Polska, Płock 2000.
 13. Ishikawa K., What is total quality control? The Japanese way, Prentice-Hall Inc., Englewood 1985.
 14. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 15. Jazon A., Guzek K., Metodyczne podstawy zapewnienia jakości w warunkach gospodarki wolnorynkowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
 16. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Zachodnio-pomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2000.
 17. Jerzak M., Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw budowlano-montażowych, PWN, Warszawa 1977.
 18. Josephson P.E., Hammarlund Y., The causes and costs of defects in construction. A study of seven building projects, "Automation in Construction" 1999, sierpień, s. 16-19.
 19. Juran J.M., Godfrey A.B., Juran's quality control handbook, McGraw-Hill Book Co., New York 1999.
 20. Kaye S., Attitude adjustments, "Quality Progress" 1999, marzec, s. 22-25.
 21. Kelley D.L., Morath P., How do you know the change worked?, "Quality Progress" 2001, lipiec, s. 17.
 22. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych, PWN, Warszawa 2000.
 23. Kraszewski R., Total quality Management. Zarządzanie przez jakość - wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruńl999.
 24. Kulejewski J., Minasowicz A., Instrumenty zapewnienia jakości procesu inwestycyjnego, "Inżynieria i Budownictwo" 1996, czerwiec, s. 14-16.
 25. Kuznetsova O., Lisowski J., Problems of inspection and tests in quality assurance systems, "Vestnik Kazachskoj Gosudatstvennoj Akademii Upravlenja", Ałma Ata 1999.
 26. Lisowski J., Podstawy zarządzania jakością w budownictwie, Politechnika Białostocka, Białystok 2000.
 27. Lisowski J., Wskaźnik satysfakcji klienta, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, maj, s. 8.
 28. Lisowski J., Szklennik N., Some Aspects of Life-Time Cost Assessment for Built Facilities, Referat zamieszczony w materiałach Międzynarodowego Sympozjum nt: "Towards a Better Built Environment - Innovation, Sustainability, Information Technology", Melbourne (Australia) 2002.
 29. Ładyński W., TQM - moda czy konieczność?, "Budowlany Informator Techniczny" 2001, lipiec - sierpień, s. 14-15.
 30. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
 31. Martinek W., Osiecka E,, Podstawy inżynierii produkcji budowlanej, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999.
 32. Onyango D., Reduction of conflicts in construction, Loughborough University of Technology, Loughborough 1993.
 33. Płocica A., Jakość budownictwa mieszkaniowego i warunki jej poprawy, "Inwestycje i Budownictwo" 1980, wrzesień, s. 23-24.
 34. Ross J.E., Total quality management: text, cases and readings, St. Lucie Press. Delray Beach FL 1995.
 35. Shores R.A., A TQM approach to achieving manufacturing excellence, ASQC Quality Press, Milwaukee 1990.
 36. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 37. Sobocińska A., Uwarunkowania i perspektywy wprowadzania systemów zapewnienia jakości i TQM w przedsiębiorstwach budowlanych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej". (Maszyny Robocze i Pojazdy), nr 45/1996.
 38. Steinbeck H., Total qulity management - doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Placet, Warszawa 1998.
 39. Szczepańska K.., Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM, Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o.. Warszawa 1998.
 40. Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 1999.
 41. Tracz J., O wdrażaniu systemu zapewnienia jakości według norm ISO serii 9000 w przedsiębiorstwach budowlanych, "Inżynieria i Budownictwo" 1997, maj, s. 17-19.
 42. Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
 43. Werner W., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999.
 44. Wierzbicki S., System zapewnienia jakości w budownictwie, "Inżynieria i Budownictwo" 1994, styczeń - luty, s. 23-24.
 45. Wright T., ISO 9001 without tears, "Quality Progress" 2001, sierpień, s. 34-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu