BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Jan, Kordel Piotr
Tytuł
Tożsamość społeczna aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych
Social Identity of Strategic Alliances of Poland Enterprises: Outcomes of Empirical Investigations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 21-32, bibliogr. 34 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Alianse strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Kapitał społeczny
Enterprise management, Strategic alliances, Corporation strategies, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań w obszarze analizy tożsamości społecznej aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw. Analiza teoretyczna bazowała głównie na przeglądzie dotychczasowego dorobku badawczego w obszarze definiowania strategicznych relacji aliansowych, tożsamości społecznej oraz kapitału społecznego, który to przegląd pozwolił na skonstruowanie modelu badawczego tożsamości społecznej aliansów strategicznych. Model oparty jest na kategorii kapitału społecznego (opisywanego na bazie trzech wymiarów: strukturalnego, relacyjnego oraz percepcyjnego).

The outcomes of both theoretical and empirical investigations within the social identity of strategic alliances are presented in the article. Theoretical analyses were based on current theoretical advances within the issues of strategic alliances, social capital and social identity. Theoretical analysis allowed building the research model of social identity of strategic alliances. The research model is based on three-dimensional concept of social capital (i.e. structural, relational and cognitive) as the basic category that describes social identity. Presented outcomes of empirical investigation show the structure of strategic alliance's relations, the structure of their social identity and the analysis of interactions between the variables of research model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Kwon S. (2002), Social capital: prospects for a new concepts, "The Academy of Management Review", nr l, s. 17-39.
 2. Bourdieu P. (1986), The forms of capital, [in:] Handbook of Theory and Research in The Sociology of Education, (ed. J.G. Richardson), Greenwood. New York, s. 241-258.
 3. Bratnicki M,. Dyduch W. (2003), W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, "Organizacja i Kierowanie", nr l, s. 3-15.
 4. Bratnicki M., Kordel P. (2002), Zaufanie a dialektyka tworzenia strategii w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 2002, nr 9, s. 7-10.
 5. Brzeziński J. (1980), Elementy Metodologii Badań Psychologicznych, PWN, Warszawa, s. 264-270.
 6. Cohen D, Prusak L. (2000), In Good Company. How Social Capital Makes Organization Work, Harvard Business School Press, Harvard 2000.
 7. Coleman J.S. (1990), Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 8. Das T.K., Bing-Sheng T. (1998), Between trust and control: developing confidence in partner cooperation in alliances, "Academy of Management Review", nr 3, s. 473-490.
 9. Das T,K., Bing-Sheng T. (2002), Alliance constellation: a social exchange perspective, "Academy of Management Journal", nr 3, s. 445-456.
 10. Das T.K., Teng B. (2000), Instabilities of strategic alliances: An internal tension perspective, "Organization Science", nr 11, s. 77-101.
 11. de Wit B., Meyer R. (1998), Strategy: Process, Content, Context, International Thomson Business Press, London, s. 508-588.
 12. Drewniak R. (2003), Perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw uczestniczących w partnerstwie strategicznym w praktyce polskiej - powodzenie aliansów strategicznych w Polsce (wyniki badań), "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 107-122.
 13. Dyer J.H., Kale P., Singh H. (2001), How to make strategic alliances work, "Sloan Management Review", nr 2, s. 37-43.
 14. Dyer J.H., Kale P., Singh H. (2002), Alliance capability, stock market response, and long-term alliance management succes: the role of alliance function, "Strategic Management Journal", nr 8, s. 747-767.
 15. Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtue and The Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 16. Garrete B., Dussauge P. (1996), Strategie Aliansów na Rynku, Poltext, Warszawa, s. 59-61.
 17. Granovetter M. (1985), Economic action, social structure and embeddedness, "American Journal of Sociology", nr91, s. 481-510.
 18. Hennart J.F. (1988), A transaction cost theory of equity joint ventures, "Strategic Management Journal", nr 9, s. 361-374.
 19. Hung S. (2002), Mobilizing networks to achieve strategic difference, "Long Range Planning", nr 35, s. 591-612.
 20. Kaczmarek B. (2000), Współdziałanie Przedsiębiorstw w Gospodarce Rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 95.
 21. Khanna T., Gulati R., Nohria N. (1998), The dynamics of learning alliances: competition, cooperation and relative scope, "Strategic Management Journal", nr 19. s. 193-210.
 22. Kogut B. (1988), Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives, "Strategic Management Journal", nr 9, s. 319-332.
 23. Kordel P. (2002), Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 77-89.
 24. Kostova T., Roth K. (2003), Social capital in multinational corporations and a micro-macro model of its formation, "The Academy of Management Review", nr 2, s. 297-317.
 25. Layder D. (1998), Sociological Practice: Linking Theory and Sociological Research, Sage, London.
 26. Nahapiet J., Ghosal S. (1998), Social capital, intellectual capital, and the organization advantage, "The Academy of Management Review", nr 2, s. 242-266.
 27. Romanowska M. (1997), Alianse Strategiczne Przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 28. Rowley T.J., Moldoveanu M. (2003), When will stakeholder groups act? an interest and identity based model of stakeholder group mobilization, "Academy of Management Review". nr 2, s. 204-219.
 29. Scott S.G., Lane V.R. (2000), A stakeholder approach to organizational identity, "Academy of Management Review", nr 1, s.43-62.
 30. Stachowicz J. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, PWN, Warszawa.
 31. Stachowicz J., Bratnicki M., Kryś R. (1988), Kultura Organizacyjna Przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław, s. 26-28.
 32. Stachowicz J., Kordel P. (2003), Budowanie relacji zewnętrznych przedsiębiorstw jako podstawa ich sukcesu, [w:] Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, (red. R. Borowiecki), TNOiK, Kraków, s. 67-92.
 33. Stachowicz J., Kordel P. (2004), The strategic meaning of social constitution of Supplier-customer relations in organizations in Poland, 24ch Annual International Conference - Strategic Balance: Driving Innovation and Maintaining Performance, "Strategic Management Society" (eds. Clifford P.G., Floyd S.W.), USA, San Juan (materiał przyjęty do prezentacji).
 34. Strategor (1999), Zarządzanie Firmą, PWE, Warszawa, s. 501-573.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu