BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska Maria (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Dróżdż Michał
Tytuł
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza
Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1125, s. 103-115, bibliografia 17 poz.
Tytuł własny numeru
Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling strategiczny, Narzędzia controllingu, Strategiczna Karta Wyników, Skandia Nawigator
Enterprise management, Strategic controlling, Controlling tools, Balanced Scorecard (BSC), Skandia Nawigator
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z wdrażaniem i stosowaniem różnych strategii. Do najpopularniejszych narzędzi controllingu strategicznego należą: Tableau de Bord (stanowi panel sterujący, który ma wspomagać kierownictwo w zarządzaniu jednostką biznesową), strategiczna karta wyników (wykorzystuje spójny system finansowych i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji) oraz Skandia Nawigator (system pomiaru wartości kapitału ludzkiego). Celem artykułu jest zaprezentowanie idei tych narzędzi i porównanie ich przy wykorzystaniu kryterium przydatności dla przedsiębiorstw.

This paper presents the idea and structure of basic tools of strategic controlling such as Tableau de Bord, Balanced Scorecard, Skandia Navigator. They are all widely used in the companies for implementing the strategy and its accomplishment through operational activity. Such instruments can be compared to steering panel or "a house" and are aimed at equable approach to all fields of company management. They support taking managerial decisions with respect to a long time horizon and at the same time avoid financial results from shading other fields of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Chiapelo E., Lebas M., The Tableau de Bord - A French Approach to Management Information, EAA, Paris 1997.
 3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Gervais M., Contrôle de Gestion, Economica, Paris 2004.
 5. Fernandez A., Les nouveaux tableaux de bord des managers. Le projet décisionnel dans sa totalité, Editions d'organisation, Edition 3, Paris 2003.
 6. Friedag H.R., Die Balanced Scorecard, alter Wein in neuen Schlauchen, "Controller Magazin" 1998, nr 4.
 7. Friedag H.R., Schmidt W., My Balanced Scorecard, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 186-196.
 8. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Kaplan R.S., Norton O.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 10. Langlois G., Bonnier G., Contrôle de gestion, Édition Foucher, Paris 2002.
 11. Lauzel P., Cibert A., Des ratios au tableau de bord, Enterprise Moderne d'Edition, Paris 1962.
 12. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, ODDK, Gdańsk 2004.
 13. Löning H., Pesqueux Y., Le contrôle de gestion, Édition Duond, Paris 1998.
 14. Malo L, Les table aux de bord comme signe d'une gestion et d'une comptablité à la française, Édition Foucher, Paris 1995.
 15. Mendoza C., Zrihen R., Le Tableau de Bord, en VO ou en version américaine ?, "Revenue Française de Comptablité" 1999, nr 309.
 16. Raport przygotowany dla Duńskiej Rady Rozwoju Handlu i Przemysłu w 1997 roku, [w:] A. Jarugowa, Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 17. Supplement to Skandia's 1994, Annuat Report Visualizing Intellectual Capital in Skandia, [za:] A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu