BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chadam Jan
Tytuł
Wpływ uczestników organizacji wielopodmiotowych na poziom przychodów ze sprzedaży w badanych grupach kapitałowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 24-28
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Sprzedaż produktu, Przychody
Capital group, Reporting in enterprises, Consolidated financial statements, Financial analysis of enterprise, Product sales, Revenue
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób podmioty dominujące, a w jaki spółki zależne - składające się na grupę kapitałową - decydują o ostatecznym funkcjonowaniu całych organizacji. Do badań wykorzystano oficjalne raporty finansowe spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają i publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe. Dokonano wyłącznie analizy na poziomie przychodów ze sprzedaży. Ich wyniki pokazują, że w dalszym ciągu podmioty dominujące polskich grup kapitałowych decydują o sile całego ugrupowania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. CHADAM, Ocena ryzyka inwestycyjnego polskich przedsiębiorstw w kontekście ścieżek ich powstawania "Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
  2. J. CHADAM, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
  3. A. KARMAŃSKA, Analiza wskaźnikowa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 3 (602)/2000, s. 35-39.
  4. A. KARMAŃSKA, Uwarunkowania i specyfika analizy wskaźnikowej sprawozdań grupy kapitałowej, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2004, s. 334-352.
  5. M. ROMANOWSKA, M. TROCKI, B. WAWRZYNIAK, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  6. M.S. SALTER, W.A. WEINHOLD, Diversification via Acquisition: Creating Value, "Harvard Business Review", July-August 1978, s. 166.
  7. J. M. TROCKI Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] M. ROMANOWSKA, M. TROCKI, B. WAWRZYNIAK, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  8. B. WAWRZYNIAK (red.), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu