BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasiewicz Lucyna
Tytuł
O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce
The Need to Instigate Changes in Self-Government Activities in Poland
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2, s. 115-128
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Rozwój zrównoważony, Poziom życia, Integracja gospodarcza Polski z UE
Local government, Regional development, Knowledge-based economy, Information society, Sustainable development, Living standard, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe wyzwania przed jakimi staną samorządy terytorialne w Polsce po integracji z Unią Europejską. Potrzebne zmiany dotyczą przedmiotu i zakresu, form i sposobów oraz narzędzi i środków działalności. Sprowadzono je do czterech tez: przekonstruowanie podstawowych funkcji samorządu terytorialnego; wiodące kierunki zmian jakimi są gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego; wzrost znaczenia aspektów jakościowych w poziomie życia i warunkach funkcjonowania gospodarki; troska o rozwój zrównoważony z uwzględnieniem wartości regionalnych i lokalnych.

Poland faces great changes stemming from general development processes in the world, Poland's integration with the European Union will intensify the impact that these changes have on Poland. A few changes in self-government activities are also required, so that Poland can take possibly the biggest advantage of the oncoming opportunities and effectively eschew or ward off dangers. The changes in question must relate to both their object and the scope, the forms and methods as well as tools and measures. The nature of changes can be summed up into the four following suppositions: 1) restructuring the main functions of local government, whereby the management function will gain more importance, while the direct, executive function will be curbed; 2) the main direction of change: the economy based on knowledge and the development of information society beside the more traditional branches of the economy, which should nevertheless have appropriate conditions for modernisation; 3) an increase in the importance of quality in life and in the economy; 4) particular concern about sustained development (harmonisation of all areas of socioeconomic life) with respect of regional and local values. The changes stated above should be accompanied by creating new social behaviour, stimulating activity, and creating a society open to the world and the challenges of the future, but at the same time cherishing traditions and culture, which are the foundations of its identity and sovereignty. All those factors contribute to the creation of a civil society. The proposed changes in the activity of local governments are hardly revolutionary measures, they rather form a greater change by evolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1995.
 2. W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo AE, Poznań 2003, s. 40.
 3. R. Cichocki, K. Podemski (red.), Życie w Poznaniu 2001, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 4. R. Czyszkiewicz, Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, Studia Regionalne i Lokalne 2003, nr 2, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 5. Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966.
 6. W. Dziemianowicz, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, w: Studia Regionalne i Lokalne 21(54), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 7. "Gazeta Sołecka" 2003, nr 12(132).
 8. T. G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, w: Studia Regionalne i Lokalne 2002, nr 1(8), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 9. Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 10. S. Michałowski, Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej. 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 11. K. Olejniczak, Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, w: Studia Regionalne i Lokalne 2003, nr 2(12), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 12. M. Słodowa-Hełpa, Samorządy regionalne i lokalne wobec wyzwań XXI wieku, w: Polska i jej regiony w procesie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe WSB w Pile, z. 1, 2000.
 13. P. Swianiewicz, Życzliwa obojętność. Władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2001.
 14. P. Swianiewicz, U. Klimska, Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2003, nr 4(14), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 15. M. Trojanek, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe, seria II, z. 137, Wydawnictwo AE, Poznań 1994.
 16. R. Węckowski, Zróżnicowanie infrastruktury gospodarczej gmin i regionów w Polsce w latach 90-tych, maszynopis rozprawy doktorskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 2003.
 17. M. A. Witkowski, Przemiany transformacyjne w jednostkach gospodarczych samorządu terytorialnego jako szansa funkcjonowania w gospodarce rynkowej, w: H. Januszek (red.), Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe AE, z. 25, Poznań 2002.
 18. L. Wojtasiewicz, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Unidruk S.C., Poznań 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu