BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chadam Jan, Pastuszak Zbigniew
Tytuł
Zarządzanie wiedzą a problemy synergii w organizacjach wielopodmiotowych
The Knowledge Management and the Problems of Synergy in Multi-entity Organizations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 4, s. 53-70, bibliogr. 52 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Synergia, Wiedza
Capital group, Enterprise management, Knowledge management, Synergy, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań i obserwacji dotyczących związków pomiędzy stosowanym systemem zarządzania wiedzą a efektami działalności grup kapitałowych, w szczególności efektami synergii osiąganymi przez te organizacje. Zaprezentowano także metodykę badawczą, która zawiera identyfikację przesłanek występowania efektów synergii w grupach kapitałowych. Przesłanki te wynikają z zarządzania grupą kapitałową i systemu zarządzania wiedzą w grupie.

This paper presents the results of a survey and observations referred to connections between adopted knowledge management system and the effects of capital group's activities, particularly real synergy effects achieved by these organizations. The authors have also presented a method which can be used in practice. The method contains the identification of circumstances the synergy effects and proposals of measurement of these effects with some finance indicators, correlation and regression analysis and artificial intelligence in making conclusions and predictions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltowski M., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa 2003.
 2. Barney J.B., Firm Ressources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 3. Bertalanffy L., Hempel C., Bass R.E., Jonas H., General Systems Theory: A New Approach to Unity of Science, "Human Biology" 1951, torn 23.
 4. Biloslavo R., The systems thinking approach to development of the knowledge management framework, "International Journal of Learning and Intellectual Capital" 2004, Vol. 1, No. 2.
 5. Carrillo P.M., Robinson H.S., Anumba Ch.J., Al.-Ghassani A.M., IMPaKT: A Framework for Linking Knowledge Management to Business Performance, "Electronic Journal of Knowledge Management" 2003, Vol. 1, Issue 1.
 6. Chadam J., Finansowe aspekty funkcjonowania mniejszych grup kapitałowych w Polsce, "Ekonomista" 2002, nr 6.
 7. Chadam J., Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", 2002, nr 2.
 8. Chadam J., Synergia w zarządzaniu organizacją holdingową, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr l.
 9. Conger J.A., Lawler III E.E., Finegold D.L., Key Knowledge Areas for Board Directors, "The Manchester Review" 2001, Double Issue, Vol. 6, Numbers 2 and 3.
 10. Dahan E., Hauser J.R., The Virtual Customer: Communication, Conceptualization, and Computation, "MIT Papers" 2001, No. 104, September 2001.
 11. Davenport T.H., De Long D.W., Beers M.C., Successful Knowledge Management Projects, "Sloan Management Review" 1998, Vol. 39, No. 2.
 12. Dodgson M., Organizational Learning: A Review of Some Literatures, "Organizational Studies" 1993, Vol. 14.
 13. Dutta S., Segev A., Business Transformation on the Internet, "European Management Journal" 1999, Vol. 17, No. 5.
 14. European Manufacturing of the Future: role of research and education for European leadership, Working Document For The MANUFUTURE 2003 Conference, Milan, 1st and 2nd December 2003.
 15. Frappaolo C., Defining Knowledge Management: Four Basic Functions, "Computerworld" 1998, Vol. 32, No. 8 (http://www.computerworld.com/home/features.nsf/all/980223rc3).
 16. Fuchs Ch., Knowledge Management In Self-Organizing Social Systems, "Journal of Knowledge Management Practice" 2004, May edition (http://www.tlainc.com/articl61.htm).
 17. Gupta B., Iyer L.S., Aronson J.E., Knowledge Management: Practices And Challenges, "Industrial Management And Data Systems" 2000, Vol. 100, Numbers 1 and 2.
 18. Halal W.E., Organizational Intelligence: What is it, and How Can Managers Use it to Improve Performance?, "Knowledge Management Review" 1998, Vol. 1.
 19. Hartman A., Sifonis J., Kador J., Net Ready - Strategies for Success in the E-conomy, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 20. Hasanali F., Critical Success Factors of Knowledge Management, "Knowledge Management Advantage" 2002 (http://www.kmadvantage.com/docs/km_articles/).
 21. Holsapple C.W., M. Singh, The Knowledge Chain Model: Activities for Competitiveness, "Expert Systems with Applications" 2001, Vol. 20, No. 1.
 22. Hussain F., Lucas C., Asif Ali M., Managing Knowledge Effectively, "Journal of Knowledge Management Practice" 2004, May edition (http://www.tlainc.com/articl66.htm).
 23. Jarke M., Experience-based knowledge management: a cooperative information systems perspective, "Control Engineering Practice" 2002, No. 10.
 24. Kirrane D.E., Getting wise to knowledge management, "Association Management" 1999, Vol. 51, No. 8.
 25. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1992.
 26. Leitch J.M., Rosen Ph.W., Knowledge Management, CKO, and CKM: The Keys to Competitive Advantage, "The Manchester Review" 2001, Double Issue, Vol. 6, Numbers 2 and 3.
 27. Lesjak D., Lynn L.M., Are Slovene Small Firms Using Information Technology Strategically?, "Journal of Computer Information Systems" 2001, Spring, Vol. 41, Number 3.
 28. Lewandowski M. i in., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Wydawnictwo "Wig-Press", Warszawa 2001.
 29. Matsatsinis N.F., Doumpos M., Zopounidis C., Knowledge Acquisition and Representation for Expert Systems in the Field of Financial Analysis, "Expert Systems with Applications" 1997, Vol. 12, No. 2.
 30. Nonaka I., A dynamic theory of organizational knowledge creation, "Organizational Science" 1994, Vol. 5, No. 1.
 31. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford 1995.
 32. O. Cairo, KAMET: A comprehensive methodology for knowledge acquisition from multiple knowledge sources, "Expert Systems with Applications" 1998, Vol. 14.
 33. Pastuszak Z., The Philosophy of SCMin the New Economy. Net Readiness in eSCM, "Managing Global Transitions. International Research Journal" 2004, Vol. 2, No. 1.
 34. Pastuszak Z., E-commerce Customer Service in Polish Computer Stores, Proceedings of the Second IASTED International Conference on Communications, Internet and Information Technology ACTA Press, Scottsdale, AZ, USA, 2003.
 35. Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 36. Probst G., Raub S., Romhardt K., Managing Knowledge. Building Blocks for Success, John Wiley & Sons Ltd 2000.
 37. Pszczolowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 38. Ramesh B., Tiwana A., Supporting collaborative knowledge management in new product development teams, "Decision Support Systems" 1999, Vol. 27, No. 2.
 39. Rastogi P.N., Knowledge Management and Intellectual Capital - The New Virtuous Reality of Competitiveness. "Human Systems Management" 2000, Vol. 19, No. 1.
 40. Ribbens J.A., Simultaneous Engineering for New Product Development: Manufacturing Applications, John Wiley & Sons, Inc. 2000.
 41. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwo "Difin", Warszawa 1998.
 42. Seetharaman A. Helmi Bin Zaini Sooria H., Saravanan A.S., Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, "Journal of Intellectual Capital" 2002, Vol. 3, No. 2.
 43. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 44. Tiwana A., The Essential Guide to Knowledge Management. E-business and CRM Applications, Pearson Education, Inc., Prentice Hall PTR 2001.
 45. Trocki M., Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 46. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Wydawnictwo "DIFIN", Warszawa 2000.
 47. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 60/2000, póz. 703).
 48. Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 49. Wielinga B., Sandberg J., Schreiber G., Methods and Techniques for Knowledge Management: What Has Knowledge Engineering to Offer?, "Expert Systems With Applications" 1997, Vol. 13, No. 1.
 50. Yim N.H., Kim S.H., Kim H.W., Kwahk K.Y., Knowledge based decision making on higher level strategic concerns: system dynamics approach, "Expert Systems with Applications" 2004, No. 27.
 51. Zack M.H., Developing a Knowledge Strategy. "California Management Review" 1999, Vol. 41, No. 4.
 52. Zhuge H., A knowledge flow model for peer-to-peer team knowledge sharing and management, "Expert Systems with Applications" 2002, Vol. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu