BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myjak Teresa
Tytuł
Realizacja funkcji personalnej w średniej firmie na przykładzie firmy budowlanej
The Realisation of Personnel Function in a Medium-Sized Company - the Example of a Building Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 719, s. 111-122, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo budowlane
Personnel management, Human Resources Management (HRM), Construction company
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono znaczenie funkcji personalnej w średnim przedsiębiorstwie budowlanym. We wstępie pracy podano definicję funkcji personalnej, następnie przedstawiono charakterystykę badanej firmy, formy własności, zatrudnienia itp. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na główne działania w ramach funkcji personalnej. W zakończeniu wyznaczono kierunki zmian w przyszłości.

This article describes the meaning of personnel function in a Building firm. The introduction provides a definition of personnel function, and subsequent parts characterize the company's research, examining, among other things, its area of trade and the forms of ownership and employment. The article also illustrates the organization of personnel function, considering the division of labour between the main subjects, the shaping of work relations, and contacts with different institutions. The next part considers the main activities from the perspective of personnel function. Based on the analysis of the above activities and observations, an assessment of the strong and weak points of personnel function in the researched company is carried out. In the last part of the article the direction of future changes are indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M [1996], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Bodak A. [1998], Zarządzanie personelem [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 3. Janowska Z. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyzwanie XXI wieku, PWE, Warszawa.
 4. Karney J.E. [1998], Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 5. Kopeć J. [1997], Doskonalenie kwalifikacji [w:] Zarządzanie personelem, Materiały do ćwiczeń, red. A. Szałkowski, AE, Kraków.
 6. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 7. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków.
 8. Ulrich D. [2001], Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Penc J. [2000], Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 10. Pocztowski A., Purgał-Popiela J. [2003], Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, red. A. Pocztowski, AE w Krakowie, Kraków.
 11. Pocztowski A. [2004], Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Polańska A. [1995], Ekonomia pracy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Sajkiewicz A. [2003], Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu