BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk-Jezierska Katarzyna
Tytuł
Ocena realizacji programu SAPARD w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Evaluation of Implementation of SAPARD Programme in Member States of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 118-123, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agriculture, Rural development, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze wnioski z przebiegu realizacji programu SAPARD w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania tego instrumentu polityki strukturalnej miało pozytywny wpływ na procesy dostosowawcze w sektorze rolno-spożywczym oraz poziom absorpcji funduszy strukturalnych po akcesji nowych państw do Wspólnoty. (oryg. streszcz.)

The aim of the article is to show the main results of SAPARD Programme implementation in EU member states. The main conclusion is that the Programme has been an inevitable experience for countries which took a part in it, which resulted in a high level of absorption of structural funds after the accession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Regulation (EC) No 1268/1999. Official Journal of the European Communities, 26.6.1999. Has SAPARD been well managed?, Court of Auditors, Special Report no 2/2004 concering pre-accession aid. Together with the Commission's replies.
 2. Grosse T. G. Ocena realizacji programu SAPARD w Polsce. Analizy i Opinie, nr 30. Instytut Spraw Publicznych.
 3. Official Journal oif the European Union. 30.11.2004 http://www.eca.eu.int/audit_reports/special_reports/docs/ 2004/rs02_04en.pdf
 4. Powszechny Spis Rolny 2002. 2003: Budynki i infrastruktura techniczna w gospodarstwach rolnych. GUS. Warszawa.
 5. Reports from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. SAPARD Annual Reports.
 6. Rowiński J. 2005: SAPARD - programowanie i realizacja. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. IERÌGZ, Warszawa, nr 14.
 7. SAPARD Review in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Romania. Impact analysis of the agriculture and rural development. Institute for European Policy. Czech Republic, April 2005.
 8. Wieliczko B. 2002: Przedakcesyjny program SAPARD. Dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 480. IERÌGZ, Warszawa.
 9. Wieliczko B. 2004: Absorpcja unijnego wsparcia przedakcesyjnego na przykładzie programu SAPARD w wybranych krajach. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 497. IERÌGZ, Warszawa.
 10. Year 2000, Brussels, 3.7.2001, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2000/full_en.pdf.
 11. Year 2001, Brussels, 30.07.2002, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2001/full_en.pdf.
 12. Year 2002, Brussels, 7.10.2003, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2002/full_en.pdf.
 13. Year 2003, Brussels, 5.1.2005, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2003/com85l_en.pdf.
 14. Year 2004, Brussels, 28.10.2005 http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sapard2004/com537_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu