BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowicz Krzysztof
Tytuł
Racjonalność w zarządzaniu przyszłością
Rationality in the Management of the Future
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 4, s. 3-17, bibliogr. 7 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Decyzje kierownicze, Podejmowanie decyzji, Zarządzanie strategiczne
Management decision, Decision making, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie czy można wytyczyć linię między racjonalnym, a nieracjonalnym zachowaniem człowieka. Przyjęta hipoteza stwierdza, že punkt, w którym przestajemy akceptować występujące sprzeczności otaczającej nas rzeczywistości, jest jedną z granic naszego racjonalnego działania. Przekroczenie tego punktu albo wymusza na nas działanie wyłącznie intuicyjne, albo wymusza budowanie modeli, w których te sprzeczności nie występują.

The author raises the question whether it is possible to determine where the line lies between man's rational and irrational behavior. He further hypothesizes that the point in which we stop to accept the inconsistencies present in our environment is the limit of our rational actions. After this point we are either condemned to base our decisions only on intuition, or forced to build artificial models where these inconsistencies do not appear. As the usefulness of hegelian dialectics is negated it turns out that the tools of paraconsistent logics can be used in the appropriate reasoning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baudrillard J., Simulacra and simulation, University of Michigan Press 1994.
  2. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
  3. Nozick R., Anarchy, State and Utopia, Bassic Books, New York 1997.
  4. Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, wyd. Antyk, Kęty 2000.
  5. Łukaszewicz J., O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987.
  6. Palczewski A., Czy może istnieć matematyczna teoria rynku, w zbiorze "Jedność nauki jedność świata", wyd. Bilbos, Tarnów 2003.
  7. Popowicz K., Zagadnienia niepoznawalnej przyszłości a strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, "Studia Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2004, zeszyt 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu