BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soszyńska Olga
Tytuł
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 10, s. 17-19, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Polityka społeczna, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie ubóstwu, Zwalczanie ubóstwa, Postawy społeczne
Poverty, Social policy, Social assistance, Combating poverty, Poverty reduction, Social attitudes
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
We współczesnym świecie, gdzie zjawisko ubóstwa jest bardzo powszechne, rośnie potrzeba zapobiegania przyczynom i przeciwdziałania jego skutkom. Zmiana w podejściu do ubóstwa zmusiła państwa Unii Europejskiej do nowatorskich rozwiązań w walce z tym zjawiskiem. Zadaniem priorytetowym jest ułatwianie dostępu do zatrudnienia oraz do środków, praw, dóbr i usług, a także zapobieganie wypadkowm wykluczenia ze społeczności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciechański J., (2003), Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej, Żurawia papers, Zeszyt 1, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
  2. De la Porte C., Pochet R, Room G. (2001), Social Benchmarking, Policy Making and New Governance in the EU, "Journal of European Social Policy" nr 11 (4).
  3. Działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Najlepsze praktyki: szansę i zagrożenia (2003), Raport grupy nr 4 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  4. European Commission (2004), Social Inclusion in Acceding Countries, A Synthesis of the Joint Memoranda on Social Inclusion, Brussels.
  5. Komisja Europejska (2003), Porozumienie dotyczące przygotowania przez kraje członkowskie Krajowych Planów Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, Bruksela.
  6. Problemy definicyjne zjawiska wykluczenia (2003), Raport grupy nr 2 Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  7. Wiśniewski T. (2003), Przygotowanie do członkostwa: Kształtowanie agendy polityki społecznej. Konferencja w Warszawie, "Polityka Społeczna" nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu