BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajder Andrzej
Tytuł
Rynki elektroniczne w gospodarce światowej
Electronic Markets in the World Economy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 1-2, s. 21-42, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Analiza rynku, Rynki elektroniczne, Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny, e-administracja, Platformy internetowe, Internet
Market analysis, Electronic markets, e-commerce, e-business, e-government, Internet platforms, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy rozwoju instytucjonalnych rynków w Internecie. Wprowadzenie nowych technologii informatycznych, przede wszystkim Internetu, spowodowało zmianę spojrzenia na rynek jak na miejsce, gdzie dochodzi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Przedstawiono także: rodzaje rynków elektronicznych (przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, administracja i organizacje rządowe); rynki formalne (giełdy towarowe, aukcje, przetargi, targi) oraz platformy internetowe.

The article presents the role of electronic markets in contemporary economy and, especially, their impact on relations between companies and their suppliers, as well as end-users of sold products. One can distinguish between marketplace and marketplace, where electronic transactions are concluded. While traditional marketplaces have a physical location, Internet-base markets have no physical presence - it is a virtual marketplace. The new electronic marketplace has many alternative virtual locations where an organisation needs to position itself to communicate and to sell to customers. There are three important e-markets that both sell and buy to each other: businesses, consumers and governments; B2B, B2C, B2G. Three key online locations for performing e-commerce transactions with customers can be identified: seller-controlled sites; buyer-controlled sites and neutral sites. Such so-called organised markets as exchanges, auctions, tenders and fairs can function both in marketplace and in marketplace. Companies operating on electronic markets are looking for major benefits to improve their competitive position under conditions of globalisation and deregulation of economic activities. They should take advantage of opportunities and avoid threats connected with e-transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arndt T., [2002], Erfolgreich auf B2B Marktplaetzen, Galileo Business.
 2. Bakos Y, [1991], A Strategic Analysis of Electronic Marketplaces, MIS Quarterly, September.
 3. Behrenbeck K., Menges S., Roth S., Warschun M., [2001], Choosing the right option in the B2B marketplace, European Business Forum, nr 5.
 4. Berlecon Research, [w:] Net-Busines International, 10.6.2000.
 5. Białecki K., [1996], Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 6. Chaffey D., Mayer R., Johnston K. i Ellis-Chadwick E, [2003], Internet Marketing, Times Prentice Hall, Edinburgh Gate.
 7. Commission Staff Working Paper on B2B Internet Trading Platforms: Opportunities and Barriers for SMEs - A first assessment, Commission of the European Communities.
 8. Domaszewicz Z., [2000], Handel w Internecie. Metalowy portal, "Gazeta Wyborcza", 26.5.2000.
 9. eHandel B2B w Polsce, Arthur Andersen, I-metria, czerwiec 2001.
 10. Fritz W. (red.), [2001], Internet-Marketing, Schaeffer Poeschel, Stuttgart.
 11. Gregor B., Stawiszyński M., [2002], e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Łódź.
 12. Hof R.D., [2003], Gospodarka według eBay, Business Week Polska, nr 9.
 13. Handel kwitnie w Internecie, Gazeta Giełdy Parkiet, 30.1.2003.
 14. Hudetz K., Elektronische Marktplaetze, http://www.ecc-handel.de.
 15. Janko H., Von der "old" zur "new" Economy, http://wwwai.wu-wien.ac.at/~koch/lehre/inf-wirt-2-pi-ws-03/elektr_maerkte.pdf.
 16. Kotler Ph., Jain D.S. i Maesincee S., [2002], Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa.
 17. Malone T.W., Yates J., Benjamin R.I., [1989], The Logic of Electronic Markets, Harvard Business Review, May.
 18. Merz M.( [2002], E-Commerce und E-Business. Marktmodelle, Anwendungen und Technologien, dpunkt.verlag, Heidelberg.
 19. Peppers D., Rogers M., [1993], The One to One Future: Building Relationship One Consumer at a Time, New York.
 20. Rayport J., Sviokla J., [1994], Managing in the Marketspace, Harvard Business Review, November-December.
 21. Rządca R.A., [2001], Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana, [w:] G.W. Kołodko (red.), "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, WSPiZ, Warszawa.
 22. Sammelbesteller, [2000], Manager Magazin, nr 10.
 23. Schmid B., [1993], Elektronische Märkte, [w:] Wirtschaftsinformatik, nr 3.
 24. Sielanko A., [2003], Miliard na platformie, Rzeczpospolita, 30.1.2003.
 25. Toffler A., [2003], Zmiana władzy, Zysk i s-ka, Poznań.
 26. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych http://www.uzp.gov.pl/pra-wo/29_stycznia_2004.pdf.
 27. Walicki P., [2003], Internetowe licytacje, Magazyn Internetowy WWW, nr 3.
 28. Wielki J., [2000], Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław.
 29. Zentes J., [2001], B2B - Handel - Renaissance des Grosshandels, Marketing-und-Management-Transfer, Institut für Handel und Internationales Marketing an der Universität des Saarlandes, April.
 30. Zwierzchowski Z., [2004], Wielki skok handlu elektronicznego, Rzeczpospolita, 26.1.2004.
 31. http://www.wgt.com.pl.
 32. http://www.andersen.pl.
 33. http://www.dc.com.
 34. http://www.elemica.com.
 35. http://www.e-marketing.pl.
 36. http://www.emarketservices.com.
 37. http://www.przetargi.wp.pl.
 38. http://www.esb-online.com.
 39. http://www.sponsoring.com.pl.
 40. http://www.transora.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu