BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zembura Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych na rynek polski
Expansion of foreign enterprises on Polish markets
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 10, s. 47-54
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo zagraniczne, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Foreign enterprises, Foreign investment, Foreign capital, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano motywy ekspansji przedsiębiorstw zagranicznych na rynek polski w świetle dotychczas prowadzonych badań. Przedstawiono korzyści płynące z inwestycji zagranicznych nie tylko dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, ale pośrednio również konkurencyjności niektórych branż i całej polskiej gospodarki. Ponadto wskazano negatywne aspekty funkcjonowania firm zagranicznych na rynku polskim.

The article deals with the motives of foreign companies' expansion on Polish markets with regard to research made so far. The author presents advantages of foreign investments not only for competitiveness of enterprises, but also for competitiveness of particular sectors and the whole Polish economy. Negative aspects of operation of foreign companies in Polish market are shown in the paper as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Durka, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa 1998, s. 18-19.
 2. I. Ignaciuk, M. Trybuchowski, Koncepcja spółek i porozumień przedsiębiorstw - nie tylko joint ventures, "Przegląd Organizacji", 1990, nr 8-9 i nr 10.
 3. W. Karaszewski, Determinanty rozwoju spółek z udziałem zagranicznym w Polsce (próba identyfikacji na podstawie badania empirycznego), "Przegląd Organizacji", 2001, nr 5.
 4. Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, pod. red. A. Zorskiej, Difm, Warszawa 2002, s. 48-49.
 5. B. Liberska, Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów, [w.] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red.Z. Sadowskiego, PTE, Warszawa 1999, s. 58-59.
 6. W. Polak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, materiały konferencyjne, Warszawa 2002, s. 232-241.
 7. R.A. Rządca, Joint venture dlaczego i jak, "Businessman Magazine", 1991, nr 12.
 8. Companies with Foreign Participation in Their Local Environment, PAIZ, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996, s. 26.
 9. E. Sitek, Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997, s. 109-136.
 10. A. Szromnik, Kapitał niemiecki w Polsce. Warunki podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992, s. 136-137.
 11. A. Szromnik, Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz uwarunkowania, [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, pod. red. J. W. Wiktora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998, s. 145-146.
 12. S. Umiński, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Organizacja i Kierowanie, 2000, nr 4 (102).
 13. P. Ważniewski, Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, pod. red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003, s. 197.
 14. J.W. Wiktor, R. Zembura, A. Zbikowska, Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce (w świetle wyników badań empirycznych), [w:] Marketing. Paradygmaty. Zastosowania. Przełom wieków, pod red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 208-218.
 15. J. Witkowska, Motywacje inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod. red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa 1998, s. 80.
 16. R. Wolniak, Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce, pod. red. Z. Sadowskiego, PTE, Warszawa 1999, s. 123-125.
 17. The World Competitive, Yearbook, IMD 1999.
 18. A. Zorska, Korporacje transnarodowe a podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod. red. M.K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Keytext, Warszawa 1997, s. 230-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu