BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławrynowicz Maciej
Tytuł
Spółdzielnia a koncepcje neoinstytuconalne
Cooperative and the Neoinstitutionalists Theories
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 3, s. 159-179
Słowa kluczowe
Spółdzielnie, Teoria agencji, Teoria praw własności, Ekonomia instytucjonalna, Koszty transakcyjne, Neoinstytucjonalizm, Efekt gapowicza
Cooperatives, Agency theory, Theory of property rights, Institutional economics, Transaction cost, New institutionalism, Free rider problem
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza koncepcji neoinstytucjonalnych, które przyczyniły się do rozwinięcia wiedzy ekonomicznej dotyczącej spółdzielni, mimo ich heterogeniczności w przyjętych założeniach, treści i metodologii. Główny nurt tych rozważań dotyczy teorii agencji, teorii praw własności oraz nowej ekonomii instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych i ich wkładu w zrozumienie funkcjonowania spółdzielni.

The article evaluates the usefulness of agency theory and property rights and Williamson's transaction cost economics as a framework for discussing five major problems of cooperatives. Property rights held by cooperative owners and delegation of decision-making authority from principal to agent impose a significant level of conflict to the decision-making process, particularly involving the allocation of resources. As a result of this inherent conflict, the traditional cooperative exhibits five basic problems: free rider problem, horizon problem, portfolio problem, control problem and influence cost problem. This article also examines how these problems are overcome by New Generation Cooperatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Arrow, The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocations, w: Analysis and Evaluations of Public Expenditures: The PPB Systems, vol. 1, Washington 1969, s. 48.
 2. J. B. Bamey, W. Hesterly, Organizational Economics: Understanding the Relationships between Organizations and Economic Analysis, w: R. C. Hardy, W. R. Nord (red.), Handbook of Organization Studies, London 1996.
 3. S. O. Borgen, Agency Problems in Norwegian Agricultural Cooperatives, Norwegian Agricultural Economics Research Institute 2002, "Working Paper" 2002, nr 3, s. 5.
 4. V. Breid, Aussagefähigkeit agencytheoretischer Ansätze im Hinblick auf die Verhaltenssteurung von Entscheidungsträgern, "Zeitschrift für Betriebs-Wirtschaftliche Forschung", 47, 1995, nr 9.
 5. J. M. Buchanan, G. Tullock, The Calculus of Consent. Logical Foundation of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1996.
 6. M. L. Cook, C. Iliopoulos, Beginning to Inform the Theory of the Cooperative Firm: Emergence of the New Generation Cooperative, "The Finnish Journal of Business Economics" 1999, nr 4, s. 529.
 7. M. L. Cook, C. Iliopoulos, Ill-defined property rights in collective action: the case of US agricultural cooperatives, w: Institutions, Contracts and Organizations Perspectives from New Institutional Economics, red. C. Menard, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2000, s. 336.
 8. Co-operatives in Enterprise Europe, Consultation Paper, Komisja Europejska, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterpreneurship/coop/consultation/doc_pl.pdf, s. 5.
 9. L. Davis, D. North, Institutional Change and Economic Growth, Cambridge 1971.
 10. L. Donaldson, The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory, "Academy of Management Review" 15, 1990, s. 374.
 11. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, s. 21.
 12. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 193.
 13. H. Hansmann, Cooperative Firms in Theory and Practice, "The Finnish Journal of Business Economics" 1999, nr 4, s. 389-369.
 14. M. Iwanek, J. Wilkin, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1997, s. 30-33.
 15. M. Jensen, W. H. Meckling, Rights and Production Functions: An Application to Labor-Managed Firms and Codetermination, "Journal of Business" 52, 1979, s. 469.
 16. M. Jensen, W. Meckling, The Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Finance Economics" 1976, nr 3, s. 305-360.
 17. J. P. Katz, M. A. Boland, One for All and All for One? A New Generation of Co-operatives Emerged, "Long Range Planning" 2002, nr 35, s. 77.
 18. J. Kulawik, Wybrane aspekty instytucjonalne procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, "Bank i Kredyt" 2000, nr 5, s. 40.
 19. H. Landreht, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998, s. 506.
 20. P. Milgrom, J. Roberts, Economics, Organization and Management, Engelwood Cliffs 1992, s. 291.
 21. J. Nisson, Co-operative Organizational Models as Reflections of the Business Environments, "The Finnish Journal of Business Economics" 1999, nr 4, s. 462.
 22. J. Nilsson, organizational Principles for Co-operative Firm, "Scandinavian Journal of Management", Fall 2000.
 23. S. Pejovich, The Economics of Property Rights: Toward a Theory of Comparative Systems, Dodrecht 1990, s. 3.
 24. P. K. Porter, G. W. Scully, Economic Efficiency in Cooperatives, "Journal of Law & Economics", XXX, October 1987, s. 495.
 25. N. A. Shankman, Reframing the Debate Between Agency and Stakeholder Theories of the Firm, "Journal of Business Ethics" 1999, nr 19, s. 319.
 26. H. Simon, Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976, s. 16.
 27. S. A. Sosnick, A Model of Cooperative Structure and Policies, Gianini Foundation Paper 2000, University of California.
 28. J. E. Stiglitz, Principal and Agent; w: The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Macmillan Press Limited, London 1992.
 29. M. Sykuta, M. L. Cook, A New Instytutional Economics Approach to Contracts and Cooperatives, "American Journal of Agricultural Economics" 2001, 83(5), s. 5.
 30. O. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, New York 1985, s. 1.
 31. P. Wright, Inside the Firm: Socioeconomic versus Agency Perspectives on Firm Competitiveness, "Journal of Socio-Economics" 28, 1999, nr 3, s. 289.
 32. A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6, s. 795.
 33. J. Ziewacz, Cooperatives as Economic Development Tools, American Cooperation 1994, s. 189-193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu