BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa, Mrówczyńska-Kamińska Aldona
Tytuł
Czynniki wpływające na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w rolnictwie
Factors Determining Non-Agricultural Economic Activities Among Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 153-156, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Non-agricultural economic activity, Arable farm, Double occupation of farmers
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na podejmowanie działalności pozarolniczej wśród rolników na podstawie porównania, pod względem wybranych cech gospodarstw prowadzących działalność pozarolnicza z gospodarstwami prowadzącymi wyłącznie działalność rolniczą. (skróc. oryg. streszcz.)

The objective of the article was to indicate factors determining non- agricultural activities among farmers m Poland. The results show that the farms which owners hold additionally non-agricultural activities are characterized by less favorable land, labour and capital relations than farms with pure farm income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiryluk E. 2006: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopoi skim. [W:] Red W. Czternasty, A. Sapa. Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i " Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych. Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu nr 74, Wyd. AE w Pozaniu, Poznań.
  2. Osuch D. 2004: Praktyczna metoda ustalania wielkości ekonomicznej i typu gospodarstwa rolnego [www.fadn.pl].
  3. Poczta W. 2003: Regionalne zróżnicowanie rozwoju pozarolniczej aktywności gospodarczej na terenach wiejskich. [W:] Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wysokim bezrobociu. Red. L. Pałasz. Wyd. AR" Szczecinie, Szczecin, 15.
  4. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2004: Zmiany w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej w rolnictwie. Wieś i Rolnictwo, suplement do nr 4 (125), PAN, IRWiR.
  5. Zegar S. 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo WSE, Warszawa, 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu