BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta
Tytuł
Retrospektywne ujęcie roli państwa w gospodarce w myśli ekonomicznej
State's Role in Economy - Retrospective View in Economic Thought
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 3, s. 181-203
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Historia myśli ekonomicznej, Teoria ekonomii
States' role in economy, History of economic thought, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na poglądy myślicieli na temat roli państwa, które były charakterystyczne dla swojej epoki bądź też ją wyprzedzały, a których echa widoczne są także we współczesnej myśli ekonomicznej.

The problem of the state's role in the economy has been discussed not only by many economists, but also by scientists from allied disciplines and people experienced in the economic activity. The article presents a retrospective study of views on the state's economic role seen from the point of view of different doctrines, schools, lines and theory of the economic thought, both past and present. In order to ensure a better clarity of the exposition, a classification of the economic thought which is used by many of its historians has been adopted and an attempt has been made at the analysis of the state's role in the economy in the preclassical, classical, neoclassical, Keynes's and more modern economic thought. Due to the topic complexity and structural restrictions, an analysis of a broad, historical context of the presented views has not been presented and the views have not been supported with examples from the economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Accocela, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Warszawa 2002, s. 245.
 2. E. J. Amadeo, Keynes's Principle of Effective Demand, Edward Elgar, Aldershot 1989.
 3. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2003, s. 31.
 4. M. Belka, Reganomika. Sukces czy porażka?, Warszawa 1991.
 5. W. Bieńkowski, Reganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa 1995.
 6. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994, s. 40.
 7. F. J. Cardim de Carvalho, Keynes on Probability, Uncertainty, and Decision Making, "Journal of Post Keynesian Economics" vol. 11, 1988, nr 1, s. 66-81.
 8. E. Domańska, Wokł interwencji państwa w gospodarkę, Warszawa 1992, s. 21.
 9. R. Findlay, New Political Economy, "Economics and Politics", vol. 2, 1990, nr 2.
 10. M. Friedman, kapitalizm i wolność, Warszawa 1993.
 11. M. Friedman, R. Friedman, The Tide in the Affairs of Man, "Economic Impacte" 1989, nr 1, przedruk w: "Prezentacje" 1989, nr 7-8.
 12. Z. Gazda, Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 1998, s. 6.
 13. J. Górski, Z historii myśli ekonomicznej, Łódź 1988, s. 193-194.
 14. R. L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści. Czas, życie, idee, Warszawa 1993, s. 17.
 15. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Warszawa 1985, s. 162.
 16. W. Kwaśniewski: Ekonomika klasyczna - spojrzenie z innej perspektywy, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 17. H. Landreth, D. C. Kolander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998, s. 59.
 18. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986.
 19. M. Levinson, Nie tylko wolny rynek, Warszawa 1992, s. 33.
 20. A. Lipowski, Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 21. J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.
 22. B. Mandeville, bajka o pszczołach, Warszawa 1957, s. 305.
 23. J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1965, s. 836.
 24. M. Nasiłowski, Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy?, Warszawa 1998, s. 14.
 25. Religia i ekonomia, wybór J. Grosfelda, PAX, Warszawa 1989, s. 173-176.
 26. Z. B. Romanow, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1999, s. 139.
 27. J. B. Rosser, Alternative Keynesian and Post Keynesian perspectives on uncertainty and expectations, "Journal of Post Keynesian Economics" vol. 23, 2001, nr 4, s. 546-549.
 28. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Warszawa 1954, s. 395.
 29. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Warszawa 1998.
 30. G. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa-Łódź 2001, s. 24.
 31. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2000, s. 46.
 32. A. H. Strugis, The Rise, Decline and Reemergence of Classical Liberalism, The LockeSmith Institute, 1994, s. 4-5.
 33. E. Tymoigne, Keynes and Commons on money, "journal of Economic Issues" 2003, nr 3 (37).
 34. A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000, s. 63-66.
 35. A. Wojtyna, Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Kraków 1988, s. 33-37.
 36. A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitlistyczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1990, s. 59-60.
 37. Z dziejów myśli ekonomicznej, red. Z. Gazda, Kielce 2001, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu