BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musielak Magdalena, Kamiński Marcin
Tytuł
Wskaźniki monetarne a inflacja w Polsce w latach 1999-2003
Monetary Aggregates and Inflation in Poland in 1999-2003
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 3, s. 225-244
Słowa kluczowe
Indeks cen konsumpcyjnych, Polityka finansowa państwa, Inflacja, Polityka pieniężna, Bezpośredni cel inflacyjny, Wskaźniki cen
Consumer price index (CPI), State financial policy, Inflation, Monetary policy, Inflation targeting, Price index
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę, której celem było określenie, czy w okresie realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego zmiany instrumentów polityki pieniężnej oraz innych wielkości monetarnych były przyczyną zmian wskaźników inflacji bazowej oraz inflacji mierzonej jako CPI (consumer price index) czyli wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Linkages between inflation and various monetary aggregates and other instruments of monetary policy are a basic subject of central banks' attention. This article aims at answering the question, whether in the period of direct inflation targeting, being a strategy for monetary policy in Poland, the shifts in instruments of monetary policy and monetary aggregates were a cause for shifts in core inflation and inflation measured by CPI. Central bank interest rates (such as lombard rate, reference rate, rediscount rate and refinancing rate), reserve requirements, open market operations and monetary aggregates MO, Ml, M2 and M3 have been brought under study. It has been decided to measure the influence of these instruments on the three core inflation measures (15 procent trimmed mean, core inflation excluding most volatile prices and core inflation excluding most volatile prices and fuel prices) and on CPI. According to our results, shifts in interest rates levels are generally reflected in the inflation level after 3 or 4 quarters. Reserve requirements ratios influence CPI to a much lesser degree and do not influence measures of underlying inflation at all. Open market operations have no impact on inflation either. As far as monetary aggregates are concerned, it is visible that only the widest measures of money supply affect inflation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Baka, bankowość centralna - funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera I Bankowca, Warszawa 1998, s. 57.
 2. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996, s. 126.
 3. W. W. Charemza, D. F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 84.
 4. P. Christoffersen, R. Wescott, Is Poland Ready for Inflation Targeting?, Working Paper nr 41, International Monetary Fund, Washington 1999.
 5. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995, s. 260.
 6. Dz. U. NBP Nr 3 z 23 kwietnia 2004 r.
 7. Dz. U. NBP Nr 2 z 09 kwietnia 2004 r.
 8. Z. Grabowski, Polityka pieniężna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1999, s. 45-46.
 9. C. W. J. Granger, P. Newbold, Spurious regression in econometrics, "Journal of Econometrics" 1974, nr 2, Elsevier Science, s. 111-120.
 10. S. Gray, G. Hoggarth, Introducing to Monetary Operations, "Handbook in Central Banking" 1996, nr 10, Center for Central Bank Studies, Bank of England, London, s. 15-16.
 11. D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, Y. Shin, testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root; how sure are we that economic time series have a unit root?, "Journal of Econometrics" 1992, nr 54, Elsevier Science, s. 154-178.
 12. D. B. Papadimitiriou, L. R. Wray, The Consumer Price Index as a Measure of Inflation and Target of Monetary Policy: Does the FED know what it is fighting?, Working Paper nr 164, The Jerome Levy Economics Institute, Annandale-on-Hudson 1996, s. 1-3.
 13. P. C. B. Phillips, Understanding spurious regressions, "Journal of Econometrics" 1988, nr 33, Elsevier Science, s. 311-340.
 14. S. E Said, D. A. Dickey, Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order, "Biometrika" 1984, nr 71, s. 599-607.
 15. T. J. Sargent, A Classical Macroeconometric Model for the United States, "The Journal of Political Economy" 1976, nr 84, The University of Chicago Press, 1976, s. 207-238.
 16. A. Sławiński, J. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995, s. 36.
 17. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej q 1998 roku, NBP RPP, Warszawa 1999, s. 27-28.
 18. D. Tymoczko, Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, "Materiały i Studia" 2001, nr 102, NBP, Warszawa, s. 7.
 19. P. Woźniak, Ocena polskich wskaźników inflacji bazowej, referat wygłoszony na konferencji "Czy warto liczyć inflację bazową?", R. III, CASE 2001, s. 53.
 20. U. Yule, Why do we sometimes get nonsense-correlations between time series? A study in sampling and the nature of time series, "Journal of the Royal Statistical Society" 1926, nr 89, Blackwell Publishing, s. 1-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu