BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupik Sylwia
Tytuł
Czas wolny dzieci i młodzieży
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 9, s. 62-68
Słowa kluczowe
Czas wolny, Jakość życia, Wychowanie, Dzieci, Młodzież, Kultura, Edukacja, Uczestnictwo w kulturze
Leisure time, Quality of life, Education, Children, Youth, Culture, Education, Participation in culture
Abstrakt
Termin czas wolny pojawił się i rozpowszechnił z chwilą uznania go przez Międzynarodową Konferencję UNESCO w czerwcu 1957 r. W Polsce zainteresowanie tą problematyką datuje się już od 1925 r. Czas wolny dzieci i młodzieży należy rozpatrywać w czterech aspektach: socjologiczno-ekonomicznym, psychologicznym, fizjologiczno-zdrowotnym oraz pedagogicznym. Przeprowadzone badania wykazują niestety spadek "jakości" wykorzystywania czasu wolnego w zakresie uczestnictwa kulturowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Bocian, Problematyka społeczno-wychowawcza czasu wolnego dzieci i młodzieży, w: E.M. Brzozowski, S. Papla, Zajęcia pozaszkolne, Warszawa 1963, s. 63-165.
 2. K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1979, s. 43-53.
 3. A. Dąbrowska, Potrzeby aktywności ruchowej dzieci w kontekście warunków ich wakacyjnego wypoczynku w miejscu zamieszkania, "Kultura Fizyczna" 1992, nr 9-10
 4. Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966, s. 12
 5. K. Denek, Wypoczynek po nauce, "NEWS - Nowości Oświaty" 1994, nr 3, s. 13
 6. J. Dumazedier, Rzeczywistość czasu wolnego a ideologia, "Nowa Kultura" 1959, nr 36.
 7. R. Dyonizak, Młodzieżowa "podkultura", Warszawa 1965, s. 138.
 8. T. Fąk, D. Opoka, Działalność rekreacyjna rodziny jako czynnik wychowania prozdrowotnego, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa 1996
 9. Fiedziukiewicz, M. Marquardt, T. Pawłowska-Chwalczyk (red.), Pozaszkolne formy pracy z dziećmi i młodzieżą - organizacja czasu wolnego w aspekcie profilaktyki społecznej, Katowice 1998, s. 21.
 10. E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960, s. 605.
 11. K. Karkosz, Zainteresowania i aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży licealnej, Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach 1994, nr 5, s. 71
 12. K. Konarzewski, Infrastruktura oświatowa w pierwszym roku reformy systemu oświaty. Raport cząstkowy w ramach programu "Monitorowanie reformy systemu oświaty", ISR Warszawa 2000, s. 5-7.
 13. Z. Kwieciński, Budżet czasu uczniów a ich środowisko, Warszawa 1979
 14. J. Maciaszkowa, Wychowanie w rodzinie, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1981, s. 102.
 15. J. Malinowski: Dzieci i młodzież na wakacjach, "Wychowanie na co dzień" 1993, nr 1-2, s. 27
 16. W. Muzyka, Sport i rekreacja a zachowania młodzieży w czasie wolnym, w: l. Czaplinki, W. Muzyka (red.), Styl życia a zdrowie: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Styl życia a zdrowie", Olsztyn 1994, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Olsztyn 1995
 17. M. Rokosz: Przemiany wzorów wykorzystywania czasu wolnego, w: J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław 2000, s. 71.
 18. M. Walczak, Wychowanie do wolnego czasu, Zielona Góra 1994, s. 7-9.
 19. M. Winiarski, Zmiany w wychowaniu pozaszkolnym na początku lat dziewięćdziesiątych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1992, nr 8, s. 327-328.
 20. E. Wnuk-Lipiński, Budżet czasu - struktura społeczna - polityka społeczna, Warszawa 1981.
 21. T. Wujek, Czas wolny młodzieży szkolnej i jego uwarunkowanie, w: B. Suchodolski (red.), Studia Pedagogiczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1983.
 22. T. Wujek, Z badań nad budżetem czasu wolnego młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1960, nr 3.
 23. A. Zawadzka, Koncepcja czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci w różnym wieku, Prace Pedagogiczne, Wrocław 1991
 24. M. Ziemska, Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986, s. 311.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu