BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz
Tytuł
Przemiany strukturalne gospodarki polskiej w ujęciu regionalnym
Structural Changes of the Polish Economy in a Regional Aspect
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 271-276, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka, Usługi, Produkcja, Analiza wartości dodanej, Analiza regionalna
Systemic transformation, Economy, Services, Production, Value added analysis, Regional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena procesów przemian strukturalnych w gospodarce polskiej. Podstawą tej oceny była analiza tempa zmian wartości dodanej brutto w 16 regionach na tle kraju. Główną część badań stanowiła jednak ocena kształtowania się udziału trzech syntetycznych składników, które tworzą tę wartość: rolnictwo (łącznie z leśnictwem, łowiectwem, rybactwem i rybołówstwem), przemysłu (wraz z budownictwem) i łącznie wszystkich rodzajów usług. Badania zatem obejmują zmiany w strukturze wartości dodanej w 16 województwach na tle całego kraju.

Relative and total decrease of agricultural and industrial production value is one part of the reconstruction of the Polish economy. Simultaneously, the value of services increases. A three-year research indicated that this process was similar in every region of the country. Only in three out of sixteen regions there was a change in specialization of the region, whereas there were no such changes in the remaining thirteen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Produkt Krajowy Brutto według województw w 1999 roku. GUS, US Katowice 2001.
  2. Produkt Krajowy Brutto według województw i podregionów w 2001 roku.GUS, US Katowice 2003.
  3. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. GUS, Warszawa.
  5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu